Now showing items 1-1 of 1

  • Hasselknippe, Sindre Mathias (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Oppgaven er en tolkning av Job 42:1-6. Den anvender historisk-kritisk metode og litterær kritikk som er inspirert av Bakhtin. Den søker å finne Job sitt talersted, og hans rolle som eksemplarisk fortolker på vegne av sine ...