Now showing items 1-1 of 1

  • Høibye, Hege (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Med utgangspunkt it den liturgiske teologiens "lex orandi lex credendi" samt erfaringen fra scenekunsten om at hver forestilling er en ny fortolkning av manus, er oppgavens hovedtese at måten de liturgiske handlingene ...