Now showing items 1-1 of 1

  • Fink, Torbjørn (Master thesis / Spesialoppgave, 2011)
    Denne oppgaven handler om Brødremenigheten eller Herrnhuterne, og deres betydning for norsk kristenliv på 1800-tallet. Bevegelsen oppstod i den pietistiske vekkelsen på 1700-tallet, under ledelse av grev Nikolaus Ludwig ...