Now showing items 1-1 of 1

  • Bøe, Lars Tore (Master thesis / Spesialoppgave, 2013)
    Moderne norsk kirkehistorie er uløselig knyttet til Kirkestriden. I tradisjonell kirkehistorieskriving er dette blitt betegnelsen på en periode som grovt sett løper fra 1900 til 1930. Denne perioden var preget av flere ...