Now showing items 1-4 of 4

  • Hardeberg, Brita (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Arbeidsveiledning ble etablert for prester, kateketer og diakoner i Den norske kirke etter at et samlet Kirkemøte i 1990 stilte seg bak et ønske om dette. Arbeidsveiledning har i hele perioden siden vært i drift i kirken ...
  • Dahle, Ole (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Analyse av intervju med 10 personer i Alta prosti om bønn i relasjon til sitt lokale miljø.
  • Kunzendorf, Ingrid Bolstad (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Sammendrag for masteroppgave i praktisk teologi: ” Naturen som kirke” av Ingrid Bolstad Kunzendorf. I 2012 ble det innført en ny gudstjenestereform i Den norske kirke. Det er blitt lagt ned mye arbeid i hvordan en gudstjeneste ...
  • Heesch, Jon Petter (Master thesis / Masteroppgave, 2014)