Now showing items 1-1 of 1

  • Korsmo, Åsta Maria Berg (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    I masteroppgaven min om ”Fristil rap (improvisert rap) som spirituell praksis og terapi,” prøver jeg å svare på om fristil rap kan fungere som åndelig terapi. Jeg har fordypet meg i fem forskjellige rapartister, og deres ...