Now showing items 1-1 of 1

  • Hviding, Jan Erik (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Bakgrunn: Ved utprøving av legemidler på pasienter er det viktig å sammenligne det nye legemiddelet med den beste tilgjengelige behandlingen. Dette er ofte et mye brukt legemiddel som er akseptert som den etablerte ...