Hide metadata

dc.date.accessioned2013-10-17T12:04:16Z
dc.date.available2013-10-17T12:04:16Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-08-16en_US
dc.identifier.citationHavenstrøm, Kjersti. Alt går på rutine: en studie av organisatoriske rutiner i praksis . Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/37270
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om organisatoriske rutiner i praksis. Jeg undersøker hvordan formelle prosedyrer og system påvirker rutinene. Studien bygger på et kortvarig feltopphold ved en liten lokal lufthavn tilknyttet Avinor og på samtaler og møter med ansatte sentralt i organisasjonen. Gjennom intervjuer, observasjon av praksis og innsyn i formelle prosedyrer og system har jeg fått kjennskap til ulike sider av rutiner i praksis i Avinor. Jeg kom på sporet av å studere organisatoriske rutiner fordi folkene i Avinor beskrev sin egen hverdag som svært rutinepreget. Jeg vektlegger de formelle prosedyrene og systemene dels fordi jeg opplevde at de fikk mye oppmerksomhet i praten på lufthavna, dels fordi de i visse sammenhenger ble forbundet med organisasjonens rutiner, mens i andre sammenhenger fremstod som en hindring for at rutinene kunne utføres. Derfor ble jeg interessert i å bedre forstå rutinene i praksis og hvordan folk forholder seg til og tar i bruk de formelle prosedyrene og systemene. Ved å bruke et teoretisk rammeverk som åpner opp for å se på både de mer formelle aspektene i organisasjoner knyttet til styring og struktur, og de mer uformelle aspektene som gjerne forbindes med sosiale og kulturelle betingelser møter jeg ulike sider av praksis. Jeg forstår ulike sider av praksis gjennom tre forskjellige observerbare rutineutrykk. Jeg ser formelle prosedyrer og system som ett utrykk for rutiner, kollektive normer og konkrete handlinger utgjør de to andre utrykkene. Gjennom analysen utforsker jeg de tre ulike utrykkene for rutiner hver for seg. I diskusjonen som avslutter oppgaven ser jeg på hvordan de formelle utrykkene for rutiner får ulik oppmerksomhet og jeg beskriver spenningsforhold, eller motsatte tendenser jeg har observert mellom de formelle utrykkene av rutiner, forventninger til praksis, og den praktiske gjennomføringen av rutinene. Det viser seg at formelle prosedyrer og system ikke nødvendigvis påvirker organisatoriske rutiner i praksis gjennom at folk tillitsfullt følger prosedyrer og systemer slik de var tenkt brukt når de ble utformet. Derimot påvirker formelle rutineutrykk den praktiske gjennomføringen av rutiner gjennom måten de tas i bruk, eller ikke tas i bruk, gjennom måten de snakkes om på og får plass i diskusjoner på pauserommet; gjennom samspillet av ulike sider av praksis.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleAlt går på rutine: en studie av organisatoriske rutiner i praksisen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-10-16en_US
dc.creator.authorHavenstrøm, Kjerstien_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Havenstrøm, Kjersti&rft.title=Alt går på rutine: en studie av organisatoriske rutiner i praksis &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-38750
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo184203en_US
dc.contributor.supervisorHovedveileder Kjersti Bjørkeng, biveileder Torben Hviid Nielsenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37270/1/Altgxrpxrutine.KjerstiEskildHavenstrom.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata