Hide metadata

dc.date.accessioned2013-10-17T12:04:16Z
dc.date.available2013-10-17T12:04:16Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-08-15en_US
dc.identifier.citationSæbø, Erlend. Hvordan kan vi forstå kommunikasjonssvikt i organisasjonen?. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/37269
dc.description.abstractDenne oppgaven tar utgangspunkt i fire perspektiver som alternative og utfyllende forklaringer på problemstillingen som overordnet lyder: Hvordan kan man forstå ulik forståelse av et felles fokusområde i organisasjonen? Som underproblemstilling til dette spørres det i oppgaven om hvordan fire forskjellige organisasjons- og kulturperspektiver kan brukes til å forklare hvorfor deltakere i en organisasjon forklarer uttrykket kvalitet på forskjellig måte. Disse fire perspektivene består av et funksjonalistiske perspektiv som særlig omhandler støy mellom de kommuniserende i organisasjonen, et dekoblingsperspektiv som tar opp utfordringer knyttet til hierarkiet i organisasjonen, et meningssentrert perspektiv som vektlegger menings- og forståelsesforskjeller, samt et kritisk konfliktperspektiv som fokuserer på samarbeidsevne og samarbeidsvilje mellom subkulturer i organisasjonen. I innledningen og teoridelen vil jeg drøfte generell kommunikasjonsproblematikk, for så å gå nærmere inn på det spesifikke caset som benyttes eksplorativt i denne oppgaven. Her vies det også tid til beskrivelse av caset slik at en får et innblikk i oljebransjen og de utfordringene dette fører med seg for organisasjonen og de ansatte. Særlig tidspress og potensielt pengetap omtales. Etter dette følger det i oppgaven en rask fremstilling av organisasjonskommunikasjonens historie, samt avklaring av andre begreper og relevant teori. Disse teoriene vil så bli benyttet i de fire ulike perspektivene. Perspektivene belyses og eksemplifiseres deretter med empiriske eksempler fra caset. Til sist i oppgaven vil man finne en drøftingsdel der problemstillingene besvares og de ulike perspektivene vektes opp mot hverandre og likheter og ulikheter belyses. Her vil det også fokuseres på å knytte relasjoner mellom det teoretiske og det empiriske. Til sist i drøftingen vil jeg si noe om oppgavens relevans for videre forskning og for organisasjoner.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleHvordan kan vi forstå kommunikasjonssvikt i organisasjonen? : En studie av perspektiver på kommunikasjon og konflikt innad i en norsk organisasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-10-16en_US
dc.creator.authorSæbø, Erlenden_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sæbø, Erlend&rft.title=Hvordan kan vi forstå kommunikasjonssvikt i organisasjonen?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-38749
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo184141en_US
dc.contributor.supervisorHaldor Byrkjefloten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37269/2/SxbxxErlendxMasteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata