Hide metadata

dc.date.accessioned2013-10-10T10:04:17Z
dc.date.available2013-10-10T10:04:17Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-06-30en_US
dc.identifier.citationTkachenko, Tetyana. Å bli tatt på alvor . Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/37217
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om russisktalende kvinnelige innvandrere i Norge og deres opplevelser i møte med fastleger. Forskning viser at innvandrere i Norge har dårligere helse enn majoritetsbefolkningen, og det er grunn til å tro at bruken av fastlegeordningen er utfordrende for flere innvandrergrupper. Mange får ikke tilstrekkelig informasjon om helsetjenester, noe som danner dårlig grunnlag for konsultasjoner, misnøye og utilfredsstillhet blant brukere. Denne studien tematiserer utfordringene som kan skyldes blant annet manglende kunnskap om hvordan helsesystemet i Norge fungerer, samt uenigheter mellom pasientgruppen og deres fastleger. Studien henter sitt materiale fra dom.no, et diskusjonsforum for russiskspråklige innvandrere i Norge, og benytter kvalitativ tekstanalyse med basis i Grounded Theory for å undersøke hvordan helserelaterte problemstillinger håndteres av brukerne på forumet. Diskusjonsforum på nett blir ofte brukt til utveksling av erfaringer mellom pasienter, og kan slik gi innblikk i pasientenes opplevelser og deres forståelser av situasjoner. Det teoretiske rammeverket i denne oppgaven tar utgangspunkt i interaksjonististisk perspektiv med hovedvekt på begrepene pasientrolle, disease/illeness/sickness samt ulike samhandlingsmodeller mellom leger og pasienter. Resultatene viser at studiens pasientgruppe særlig er uenige med sine fastleger rundt 1) henvisning til spesialister, 2) ulike oppfatninger av sykdom og 3) ulike oppfatninger rundt medisinering. Slik uenighet kan gjelde mange pasientgrupper, men forsterkes lett når pasientene er innvandrere. Pasientgruppen har forforståelser og forventninger som er delvis basert på erfaringer fra hjemlandet, og når de opplever mangelfull informasjon om det norske helsesystemet blir konsultasjonen med fastlegen ofte skuffende. Kunnskapen som etterlyses handler ofte om praktiske aspekter ved fastlegekonsultasjoner. Den type kunnskap blir sjeldent presentert på offentlige norske hjemmesider for innvandrere. Det er videre grunn til å understreke at pasientgruppen beskriver mange utfordringer og negative erfaringer i sitt møte med det norske helsevesenet, slik det blir beskrevet i dette forumet. Den negative tendensen på forumet kan videre påvirke forforståelsene til nye innvandrere som oppsøker forumet for å finne informasjon. Denne brukergruppen har anledning til å bruke helsetjenesten i hjemlandet, og en negativ forventningsramme kan føre til at flere oppsøker leger i hjemlandet i tillegg til eller i stedet for norsk helsetjeneste. Konklusjonen er at denne pasientgruppen, og trolig innvandrere generelt, trenger mer konkret informasjon om fastlegeordningen og dens praktiske aspekter, samt hva man kan forvente som pasient i det norske helsevesenet. Slik informasjon bør fortrinnsvis foreligge på innvandrernes morsmål. Dette vil føre til at nye innvandrere får bedre kjennskap til helsesystemet i Norge og føle seg tryggere i møte med fastleger, som igjen kan minke muligheten for kommunikasjonsproblemer.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleÅ bli tatt på alvor : En kvalitativ tekstanalyse av et nettbasert diskusjonsforum om innvandreres møter med fastlegeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-10-04en_US
dc.creator.authorTkachenko, Tetyanaen_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Tkachenko, Tetyana&rft.title=Å bli tatt på alvor &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-38698
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo183461en_US
dc.contributor.supervisorJan Grueen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37217/3/Tkachenko.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata