Hide metadata

dc.date.accessioned2013-09-12T10:13:05Z
dc.date.available2013-09-12T10:13:05Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-04-29en_US
dc.identifier.citationBjerkestrand, Anne Lise. Voldskategorier sett i sammenheng med Psychopatic Personality Inventory (PPI) i en gruppe voldsdømte innsatte. Hovedoppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/37019
dc.description.abstractSammendrag Jeg sammenligner Psychopathic Personality Inventory (PPI) med instrumentell og reaktiv/affektiv vold i en gruppe menn som soner fengselsdom, for å se om det er en sammenheng mellom skårene av PPI og type vold. Min hypotese er at gruppen som soner for vold som kan klassifiseres som instrumentell skårer høyere på PPI, enn gruppen som soner for reaktiv/affektiv vold. Volden til den enkelte voldsutøver kodes og kategoriseres langs en instrumentell – reaktiv dimensjon. Jeg forventer høyere PPI skårer hos instrumentelle voldsutøvere, fordi den instrumentelle voldsutøvelsen er målorientert uten noen form for situasjonell eller emosjonell provokasjon, og den er intensjonell, planlagt og motivert av et klart ytre mål. Reaktiv voldsutøvelse er spontan og impulsiv uten planlegging, og den er utløst av en affektiv reaksjon uten ytre mål. PPI måler grad av psykopati, og høy grad av psykopati innebærer som regel planlagt, egosentrert og målorientert atferd. Resultatet av tohalet t-test med to voldsgrupper: instrumentell/instrumentell-reaktiv vold og reaktiv/reaktiv-instrumentell vold, ga signifikante forkjeller i total PPI,PPI- avvikende respondering og PPI- machiavellisk egosentrisitet. Mennene som ble klassifisert under instrumentell vold skåret signifikant høyere på disse tre PPI målene sammenlignet med mennene som ble klassifisert under reaktiv vold. Jeg gjorde også logistisk regresjonsanalyse med to modeller. Den første modellen sammenligner instrumentell/instrumentell-reaktiv og reaktiv/reaktiv-instrumentell vold med faktorene alder, etnisitetskategorier, soningstid, domslengde og PPI total. Den andre modellen sammenligner instrumentell/instrumentell-reaktiv og reaktiv/reaktiv-instrumentell vold med alle PPI faktorene. I den første modellen fant jeg kun signifikant forskjell i PPI total, og i den andre modellen fant jeg ingen signifikante forkjeller.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleVoldskategorier sett i sammenheng med Psychopatic Personality Inventory (PPI) i en gruppe voldsdømte innsatteen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-09-12en_US
dc.creator.authorBjerkestrand, Anne Liseen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bjerkestrand, Anne Lise&rft.title=Voldskategorier sett i sammenheng med Psychopatic Personality Inventory (PPI) i en gruppe voldsdømte innsatte&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37844
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo179340en_US
dc.contributor.supervisorCato Grønnerøden_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37019/2/HovedoppgavePDF.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata