Hide metadata

dc.date.accessioned2013-09-12T10:13:02Z
dc.date.available2013-09-12T10:13:02Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-04-22en_US
dc.identifier.citationBøhren, Idunn Egaas, Stabrun, Rebekka. «Fordi de ikke er i hop mer». Hovedoppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/37013
dc.description.abstractOppgaven er en kvalitativ studie av samtaleverktøyet In My Shoes (IMS) i samtaler med barn som opplever konflikt mellom foreldrene etter samlivsbrudd. Oppgaven belyser fem problemstillinger: 1) framtredende ideer og praksis i fagfeltet, 2) prinsipper bak IMS og hva dette dataprogrammet inneholder, 3) elementer som IMS har felles med andre måter å møte barn på, 4) bruken av IMS i Norge og hvordan studiens deltakere responderer på samtaleverktøyet og 5) hvilke implikasjoner det synes rimelig å trekke basert på resultatene. Studien er et selvstendig forskningsprosjekt, og datainnsamlingen er gjort i samarbeid med et familievernkontor på Østlandet. Materialet består av åtte videoopptak av IMS-samtaler med barn i alderen 6-13 år. Samtalene ble utført av to terapeuter med lang erfaring i IMS-baserte samtaler med barn som opplever konfliktfylte samlivsbrudd. Analysearbeidet var inspirert av grounded theory. Blant resultatene vektlegges spesielt barnets reaksjoner i samtalen. Vi så eksempler på positiv kontakt mellom barn og terapeut. Alle barna viste interesse for å bruke datamaskin som kommunikasjonsmiddel, og PC-en fungerte som et felles ytre fokus for terapeut og barn. Datamaskinen kunne imidlertid også virke distraherende. De fleste barna så ut til å ha behov for å skjerme seg, og det var stor variasjon i hvor mye barna åpnet seg for terapeuten. Dette kan tolkes som et uttrykk for lojalitetskonflikten barna opplevde. Det kan også reflektere vansker med å sette ord på visse typer opplevelser. Skjermingsatferden og tegn på rastløshet og trøtthet økte mot slutten av samtalen. Resultatene drøftes opp mot perspektiver på involvering av barn i skilsmissekonflikter, med særlig vekt på hensikten med samtalen og terapeutens kontekstualisering av den. Til slutt foreslås noen implikasjoner for bruk av IMS sett i lys av resultatene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title«Fordi de ikke er i hop mer» : En kvalitativ studie av samtaleverktøyet In My Shoes i samtaler med barn i skilsmissekonflikteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-09-12en_US
dc.creator.authorBøhren, Idunn Egaasen_US
dc.creator.authorStabrun, Rebekkaen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bøhren, Idunn Egaas&rft.au=Stabrun, Rebekka&rft.title=«Fordi de ikke er i hop mer»&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37838
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo178660en_US
dc.contributor.supervisorTjersland, Odd Arneen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37013/2/Bohren_Stabrun-Hovedoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata