Now showing items 1-1 of 1

  • Manengen, Åse (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Fossile iskilepolygoner er kartlagt, beskrevet og datert i Finnmark fylke. Tidligere kartlegginger og observasjoner er samlet, digitalisert og oppdatert. I areal er det nå omtrent et dobbelt så stort område som er registrert ...