Hide metadata

dc.date.accessioned2013-09-12T10:10:01Z
dc.date.available2013-09-12T10:10:01Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-22en_US
dc.identifier.citationHaraldstad, Marie. Nærområdeinitiativet i NATO, . Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36957
dc.description.abstractI norsk utenrikspolitikk slås det fast at Norge ikke står overfor noen eksistensiell trussel i dag (St. melding, 15 2008-2009:3.0; Prop.73 S 2011-2012). Samtidig kommer det klart frem at klassiske, territorielle sikkerhetstrusler og utfordringer ikke har mistet sin relevans. Videreutvikling og styrking av NATO-alliansen er derfor avgjørende for Norges interesser. Denne studien er en kvalitativ casestudie av nærområdeinitiativet, et norsk sikkerhetspolitisk initiativ rettet mot NATO, lansert i 2008. Nærområdeinitiativet er et forsøk på å sette fokus på sikkerhetspolitiske utfordringer innenfor alliansens geografiske områder, og tilstøtende territorium. Studien fokuserer på de interne prosessene i utformingen av nærområdeinitiativet sentrert rundt embetsverkets/byråkratiets rolle. Hovedgrunnlaget for datamaterialet baserer seg på semistrukturerte eliteintervjuer med toppbyråkrater i FD og UD. Tema blir belyst ved hjelp av to separate, komplementære analyser. Analyse 1 er konsentrert rundt byråkratiet i FD. Analysen viser at byråkratiets rolle er viktig i arbeidet med nærområdeinitiativet og at datamaterialet peker på at nærområdeinitiativet har sitt opphav i byråkratiet. Byråkratenes mulighet til å påvirke politikkutformingen ser likevel ut til å være begrenset av godkjenning fra politisk ledelse. Analyse 2 tar for seg forholdet mellom FD og UD i arbeidet med nærområdeinitiativet. Analysen viser at det finnes ulik situasjonsforståelse og ulik tilnærming til sikkerhetspolitikk i de to departementene. Dette kommer til uttrykk i arbeidet med nærområdeinitiativet. Kartlegging av prosesser rundt nærområdeinitiativet viser interessemotsetninger mellom departementene, dette gjelder også innad i UD. Til tross for ulik situasjonsforståelse, interessemotsetninger og ulik tilnærming til nærområdeinitiativet, ser det likevel ut til at det er stor enighet mellom de to departementene om hovedlinjene i norsk sikkerhetspolitikk. Analysen illustrerer at synet på staten som en enhetlig aktør er problematisk. Gjennom å åpne opp den ”svarte boksen” og fokusere på byråkratiets rolle i politikkutformingen rundt nærområdeinitiativet, ser vi at staten utgjør en kompleks arena for utforming av sikkerhetspolitikk.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleNærområdeinitiativet i NATO, : - embetsverkets rolle i utformingen av norsk sikkerhetspolitikken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-09-11en_US
dc.creator.authorHaraldstad, Marieen_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Haraldstad, Marie&rft.title=Nærområdeinitiativet i NATO, &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37398
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo181028en_US
dc.contributor.supervisorJanne Haaland Matlary, Kristine Offerdalen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36957/1/Haraldstadxxmaster.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata