Hide metadata

dc.date.accessioned2013-09-09T12:07:30Z
dc.date.available2013-09-09T12:07:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36903
dc.description.abstractLeder. Av Erik Tobias Taube og Miriam Finset Ingvaldsen (side 3)<br> «Svenskene lærte tyskerne å bli prøyssere»: Intervju med Øystein Rian. Av Miriam Finset Ingvaldsen og Aslak Kittelsen (side 6–13)<br> A Fontibus: Legg geværet ned eller brekk det. Kildefunnet «De Wapens Neder». Av Morten Haave (side 14–17)<br><br> Artikler:<br> Lederskap i vikingtiden. Av Ole Kristian Håtveit (side 18–19)<br> De sosiale saker krever sin plass: Opprettelsen av Sosialdepartementet i 1913. Av Linn Anette Thorsen (side 20–23)<br> Forskning og uddannelse i 1600-tallets historie ved universitetene i Danmark. Av Karl-Erik Frandsen (side 26–27)<br> Forskning om 1600-talets historia i Finland. Av Nils Erik Villstrand. (side 28–29)<br> Kultur, genus och människors värderingar. Svensk 1600-talsforskning idag. Av Eva Österberg (side 30–31)<br> Konklusjon. Av Aslak Kittelsen (side 32–33)<br> Makt og politikk i hollendertida: Nederland og Skandinavia på 1600-tallet. Av Aslak Kittelsen (side 36–42)<br> Kunne engelskmenn være slaver? Av Siv Falang Gravem (side 43–47)<br> De «lovlige» piratene. Av Martin Ellingsrud (side 48–54)<br> Trettiårskrigen: Sekulariseringen av et nytt, framvoksende europeisk statssystem? Av Daniel Ergo Biesenbaum (side 55–63)<br> Norsk bergverkshistorie frem til 1814. Av Bjørn Ivar Berg (side 64–70)<br> «Den gloende jernring og helvides aander»: Johan Brunsmands tolkning av preternaturlige fenomener. Av Åmund Norum Resløkken (side 72–77)<br> Ol i Oslo 1952 – samme sted, en annen tid. Av Kristoffer Høgås (side 80–85)<br> All’antica – Samling og utstilling av antikk kunst i renessansen. Av Kristian Reinfjord (side 86–93)<br> Fra blykuler til bly og kulde – om Franklinekspedisjonens skjebne. Av Anniken Sandvik (94–101)<br><br> Bokmeldinger:<br> Tore Skeie: Alv Erlingsson: Fortellingen om en adelsmanns undergang. Bokmelding av Even Guldbransen (side 104–105)<br> Sigrid Krohn Eide, Tonje Finvold Lacher, Ingrid Lamark, Louna Lehto og Sigrun Sæbø Åland (red.): Farlig feminin! 30 år med fm-inisme på radiOrakel. Bokmelding av Ingeborg Amadou Fossestøl (side 106–107)<br> Eirik Vassenden: Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890–1940. Bokmelding av Morten Haave (side 108–109)<br> Margit Løyland: Hollendartida i Norge 1550–1750. Bokmelding av Aslak Kittelsen (side 110–111)en_US
dc.language.isonoen_US
dc.relation.ispartofFortid http://urn.nb.no/URN:NBN:no-35564
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-35564
dc.rights© The Author(s) (2013). This material is protected by copyright law. Without explicit authorisation, reproduction is only allowed in so far as it is permitted by law or by agreement with a collecting society.
dc.titleFortid nr 2/2013. 1600-talleten_US
dc.typeSeries issueen_US
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.identifier.urnURN:NBN:no-36797
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36903/1/fortid_0213.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata