Hide metadata

dc.date.accessioned2013-09-05T10:09:59Z
dc.date.available2013-09-05T10:09:59Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-07-01en_US
dc.identifier.citationEide, Live Berntsen. St Hanshaugen - mellom likhet, mangfold og verdier. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36852
dc.description.abstractDenne studien er basert på kvalitative dybdeintervjuer om flytting og bostedsvalg på St Hanshaugen. Studien søker å forstå de sosiale prosesser som leder til bosetting i eller flytting fra en 'helt vanlig' bydel i Oslo. Tidligere studier av flytting har hovedsakelig vektlagt kvantitative metoder for å undersøke flyttestrømmer, bosettingsmønstre og flyttingens innvirkning på samfunnet som helhet. I kvalitative studier har det vært vanlig å undersøke 'ekstremtilfeller' - det være seg boligsegregering, gentrifisering, hvit flukt og så videre. Jeg viser i denne oppgaven at flytting i et såkalt 'vanlig' og 'problemfritt' område kan og må forstås, gjennom å fokusere på sted som sosiologisk begrep og sted som narrativt miljø. Ved hjelp av nitten kvalitative dybdeintervjuer med mennesker som jeg kaller 'St Hanshaugere' besvarer oppgaven to viktige dimensjoner gjennom forskningsspørsmålet; «Hvordan kan flytting i bydel St Hanshaugen forstås gjennom et fokus på stedskonstruksjon, og hvilke narrativer kan gjenfinnes når flytting er tema?». Den første dimensjonen i forskningsspørsmålet besvares gjennom informantenes beskrivelser av, og begrunnelser for, bostedsvalg. Det kommer frem i intervjuene at flyttingen kan forstås som relatert til praktiske og sosiale aspekter, og at det i alle tilfeller har vært et valg. Det er hovedsakelig hvordan stedet erfares eller konstrueres som initierer både tilflytting og ikke-flytting. Valget om å flytte fra gjør seg i de fleste tilfeller gjeldende av årsaker knyttet til størrelsen på bolig, behovet for å komme seg ut av byen eller familieøking. Den andre dimensjonen undersøkes gjennom å identifisere to hovedstrategier for narrativ praksis; distinksjonsstrategier og forhandlingsstrategier. Førstnevnte inneholder fortellingene «En bydel med mangfold», som uttrykker en distingverende smak for sosialt mangfold, og «En ujålete bydel», som handler om å distingvere seg fra en vestkantstereotypi. Forhandlingsfortellingene kaller jeg «En bydel midt i mellom», «Jeg er ikke så opptatt av et skille» og «Et hvitt nabolag». Alle tre tolkes som varierte måter å forhandle bydelens sosiale og geografiske posisjon, gjennom uttrykk for at den kan lokaliseres midt i mellom Oslo øst og vest. De fem fortellingene ses i lys av sentrale norske verdier som likhet, likeverd, åpenhet og sosial inklusjon. I oppgavens siste kapittel drøftes det hvorvidt disse fortellingene er preget av en diskursiv likhet eller om de er innlemmet i en likhetsdiskurs. Denne tilnærmingen til flytting er valgt av to årsaker. For det første er St Hanshaugen et sted som har vært fraværende i tidligere forskning og samfunnsdebatter, og flytting her forstås ikke godt nok ved hjelp av tradisjonelle forklaringsmodeller. For det andre vil relasjonen mellom de små, individuelle fortellingene og de større, strukturelle fortellingene belyses gjennom å knytte individuelle uttrykk til et overordnet samfunnsnivå. Dette gir innsikt i hvordan narrative ressurser mobiliseres som del av en større sosial og kulturell kontekst.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSt Hanshaugen - mellom likhet, mangfold og verdier : En kvalitativ studie av flytting, bostedsvalg og fortellinger i et middelklasseområde i Oslo byen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-09-02en_US
dc.creator.authorEide, Live Berntsenen_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Eide, Live Berntsen&rft.title=St Hanshaugen - mellom likhet, mangfold og verdier&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37736
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo183506en_US
dc.contributor.supervisorSveinung Sandbergen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36852/3/Eide.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata