Hide metadata

dc.date.accessioned2013-09-05T10:05:50Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-06-14en_US
dc.identifier.citationBrigic, Ines. 10 medisin planter fra Burma. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36837
dc.description.abstractHensikt: Denne oppgaven har som formål å vurdere den vitenskapelige litteratur som er tilgjengelig på 10 planter fra Nordals Burma- herbarium, for om mulig å verifisere den tradisjonelle medisinske bruken av plantene. Metode: Denne litteraturstudien bygger hovedsakelig på søk etter plante navn i databasene PubMed/ MEDLINE, SciFinder Scholar/ Chemical abstracts, EMBASE, Web of Science (tidligere ISI web of knowledge), SCOPUS og COCHRANE. Jeg har også søkt etter relevant litteratur på EMA (European Medicines Agency), WHO (Verdens Helse Organisasjon), Herbal Medicines, Google Scholar og Martindale. Noen av plantenavn som jeg har fått av min veileder ved Universitetet i Oslo er ikke aksepterte navn per dagens dato, derfor har jeg også søkt på gitt plantenavn, aksepterte navn og synonym navn på de 10 plantene. Det er også søkt på enkelte kjemiske stoffer som ble påvist i plantematerialene, samt referanser som ble sitert i faglig artikler. Resultater: Etter litteraturgjennomgang for gitte planter kan det trekkes paralleller mellom den folkemedisinske bruken og vitenskapelige bevis. For de alle fleste plantene er det svært få biologiske studier som er blitt utført. De få studiene som er blitt presentert i oppgaven kan peke i riktig retning for å verifisere den tradisjonelle bruken, men gir på ingen måte grunnlag for konklusjon at tradisjonell bruk er bekreftet vitenskapelig. Det er svært få kliniske studier på enkelte av plantene. Disse hadde begrenset varighet og omfang. Toksikologisk profil er stort sett manglende for alle plantene utenom Centella asiatica. Det er den eneste plante som er ganske godt beskrevet i de vitenskapelige databasene og mange kliniske studier av varierende kvalitet er utført på plantematerialet. Konklusjon: Ut i fra litteratur gjennomgang kan de få biologiske studiene som er utført på dyr gi mulighet for å verifisere den tradisjonelle medisinske bruken av plantene. Det er vist i enkelte studiene at plantene inneholder kjemiske substanser som kan ha potensiale som farmakologiske virkestoffer. Videre forskning på disse plantene kan gi nyttige resultater med hensyn til å kartlegge eventuelle virkestoffer, sikkerhet og effekt av disse. Det er også veldig viktig å kunne standardisere ekstrakter av plantematerialet, da synergisk effekt av flere substanser er vist. Når det gjelder C. asiatica og dens tradisjonelle bruken med tanke på sårhelingsaktivitet og venøs insuffisiens er den ganske godt dokumentert.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title10 medisin planter fra Burma : en litteratur studieover fytokjemi, farmakologisk effekt og terapeutisk potensialeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-09-05en_US
dc.creator.authorBrigic, Inesen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Brigic, Ines&rft.title=10 medisin planter fra Burma&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37198
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo183020en_US
dc.contributor.supervisorBerit Smestad Paulsenen_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36837/4/Masteroppgave-Ines-Brigic.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata