Hide metadata

dc.date.accessioned2013-09-03T11:24:18Z
dc.date.available2013-09-03T11:24:18Z
dc.date.created2013-08-28T13:17:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36829
dc.description.abstractBetydningen av at lærere utvikler kunnskap og holder seg faglig oppdatert, omtales som særlig viktig når det gjelder å bidra til elevenes læring. Denne avhandlingen søker å bidra med innsikt i og forståelse av hvordan erfarne lærere i en videregående skole utvikler kunnskap om skriving og skrivepraksiser gjennom et skoleutviklingsprosjekt basert på regelmessige møter i et tverrfaglig læringsfellesskap over en toårsperiode. Studien kopler analyser av utviklingsarbeidet til dynamikk som utspiller seg i relasjonsfeltet mellom ledelse og lærerarbeid, og til bidrag og involvering fra eksterne ekspertdeltakere. Den teoretiske og metodologiske innrammingen baserer seg på et sosiokulturelt og kommunikativt perspektiv og en interaksjonsanalytisk tilnærming, der observasjoner og lydopptak av samtaler, supplert med intervjuer og logger utgjør datagrunnlaget. Funnene viser hvordan den langsiktige dialogen i fellesskapet, basert på elevdata som lærere bringer med seg til felles utforsking, virker drivende for kunnskapsutvikling, der samtalens fokus, form og medierende funksjon viser seg å ha betydning. Kunnskapsutvikling identifiseres når omgangen med kunnskap veksler mellom å undersøke det ukjente og bekrefte det som er kjent og gyldig, og dermed sikre en produktiv balanse mellom utforsking og bekreftelse, kombinert med et profesjonelt skjønn. I analysen framkommer det at spenninger knyttet til institusjonelle trekk, tradisjoner i profesjonskulturene og utfordringer i relasjonsfeltet, influerer profesjonsarbeidet og utvikling av kunnskap. Studien viser at når lærere blir støttet og utfordret av kolleger og eksterne ekspertdeltakere, og når de erfarer spenninger mellom stabilitet og fornyelse, motiveres de til nye kunnskapssøk. Samtidig viser studien betydningen av ledelse for læreres kunnskapsutvikling. Funn fra avhandlingen har implikasjoner for hvordan kompetanseutvikling og arbeidsplasslæring tilrettelegges, for hvordan utdanningstilbud utformes og organiseres, og for hvordan samarbeid mellom praksisfelt og utdanningsinstitusjoner kan utvikles.<br> Avhandlingen er forankret i pedagogiske og fagdidaktiske teorier, der perspektiver på læreres kunnskapsutvikling koples til teorier om lærerarbeid og ledelse, og til forståelser av skolens fagområder og kommunikative og institusjonelle praksiser. Arbeidet er utført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.
dc.languageNB
dc.relation.haspartArtikkel 1: Helstad, K. & Lund, A. (2012). «Teachers’ Talk on Students’ Writing: Negotiating Students’ Texts in Interdisciplinary Teacher Teams». Teaching and Teacher Education, 28, 599–608. The paper is removed from the thesis in DUO due to publisher restrictions. The published version is available at: https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.01.004
dc.relation.haspartArtikkel 2: Helstad, K. & Lund, A. (2013). «Knowledge Creation in Teachers’ Professional Development: Tensions between Standardization and Exploration when Working with Students’ Writing». Publisert i Østern, A.L., Smith, K., Ryghaug, T., Krüger, T. & Postholm. M. B. (red.), Teacher education research between national identity and global trends: NAFOL year book 2012 (s. 163– 184). Trondheim: Akademika forlag. The paper is removed from the thesis in DUO due to publisher restrictions.
dc.relation.haspartArtikkel 3: Helstad, K. & Møller, J. (2013). «Leadership as Relational Work. Risks and Opportunities». Journal of Leadership in Education, 16(3), 245-262. The paper is removed from the thesis in DUO due to publisher restrictions. The published version is available at: https://doi.org/10.1080/13603124.2012.761353
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.tate.2012.01.004
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1080/13603124.2012.761353
dc.titleKunnskapsutvikling blant lærere i videregående skole. En studie av et skoleutviklingsprosjekt om skriving i og på tvers av fag.
dc.typeDoctoral thesis
dc.creator.authorHelstad, Kristin
cristin.unitcode185,18,0,0
cristin.unitnameDet utdanningsvitenskapelige fakultet
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1045508
dc.identifier.pagecount182
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37234
dc.type.documentDoktoravhandling
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36829/4/dravhandling-helstad.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata