Hide metadata

dc.date.accessioned2013-08-29T10:17:20Z
dc.date.available2013-08-29T10:17:20Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-06-01en_US
dc.identifier.citationGiske, Hanne Wilhelmsen. Pseudobegivenheter i nyhetsmediene. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36791
dc.description.abstractI 1961 navngav den amerikanske kulturhistorikeren Daniel J. Boorstin et fenomen han kalte «pseudobegivenheter». Pseudobegivenheter er arrangerte begivenheter som først og fremst er tilrettelagt for mediedekning. Denne masteroppgavens tar for seg hvilke faktorer som påvirker publiseringen av slike arrangerte PR-nyheter i nyhetsmediene. De relevante faktorene ble funnet gjennom grundige undersøkelser av tre forskningsspørsmål med vekt på hvilke nyhetsverdier som har betydning for publiseringen, hvordan forholdet mellom journalister og PR-arbeidere påvirker publiseringen og hva som hindrer pressen fra å publisere pseudobegivenheter. Studien er basert på intervjuer med et utvalg erfarne journalister og PR-arbeidere. Det kommer frem at nyhetsverdiene, sammenlignet med presseetikken, er av svært stor betydning og at nyhetsverdiene som omhandler eksklusivitet og kjendiskriteriet står veldig sterkt i avgjørelsen om hvor vidt PR-nyheten får publisitet. Men ifølge studiens intervjuobjekter står likevel journalistenes integritet og uavhengighet sterkt. Når det er snakk om profesjonelle journalister og PR-arbeidere, anser verken journalistene eller PR-arbeiderne forholdet dem imellom som vesentlig for avgjørelser om publisering av arrangerte begivenheter i nyhetsmediene.nor
dc.description.abstractIn 1961 the American cultural historian Daniel J. Boorstin gave name to a phenomenon he refereed to as «Pseudo-events». Pseudo-events are arranged events which most of all are facilitated for media coverage. This master thesis studies which factors that affect publication of pseudo-events in the news. The relevant factors were found by in-depth studies of three research questions with focus on which news values that have significance for the choice of publication, how the relationship between journalists and PR workers affects the publication and what prevents the press to publish Pseudo-events. The study is based on interviews with a selection of experienced journalists and PR workers. It turns out that compared to the ethical codes of practice for the press, the criteria of news values is of great significance. And the criteria of news values that concern exclusivity and the celebrity criteria have a great impact on the decision whether or not Pseudo-events get publicity. But still, according to the findings in this study the journalist’s integrity and independence remains firm. Implied that the journalists and the PR workers are professional, neither of these two professions consider the relationship between them as significant related to decisions on whether or not to publish a pseudo-event in the news.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titlePseudobegivenheter i nyhetsmediene : Hvilke faktorer påvirker publiseringen av arrangerte PR-nyheter?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-08-23en_US
dc.creator.authorGiske, Hanne Wilhelmsenen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Giske, Hanne Wilhelmsen&rft.title=Pseudobegivenheter i nyhetsmediene&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-38025
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo182023en_US
dc.contributor.supervisorSigurd Allernen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36791/2/Master-Giske.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata