Hide metadata

dc.date.accessioned2013-08-29T10:17:19Z
dc.date.available2013-08-29T10:17:19Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-04-26en_US
dc.identifier.citationKongerud, Len Veronica. Fortelle eller fortrylle? Utfordringer i produksjonen av reisejournalistikk. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36790
dc.description.abstractI denne masteroppgaven undersøker jeg gjennom en praktisk tilnærming og journalistisk metode hvilke utfordringer som er knyttet til produksjonen av reisejournalistikk. Ved å tilbringe to uker i New York som selvutnevnt reisejournalist fikk jeg førstehåndserfaring med arbeidsprosessen fra idé til ferdig reisereportasje. Fem reportasjer basert på oppholdet utgjør oppgavens praktiske produkt. I tillegg til den praktiske tilnærmingen har jeg intervjuet fire norske reisejournalister om deres oppfatninger av yrket og potensielle utfordringer. Basert på de to tilnærmingene presenterer oppgaven en tentativ inndeling mellom redaksjonelle utfordringer og mer personlige og opplevelsesbaserte utfordringer knyttet til journalistens arbeid. På bakgrunn av intervjuene og eksisterende teori belyses redaksjonelle utfordringer knyttet til marked, økonomi, annonsører og informasjonssubsidier. Gjennom en kritisk-teoretisk refleksjon over produksjonen av reportasjene drøftes særlig fem områder som utfordrende på individuelt nivå: research, planlegging, reportasjeintervjuer, etiske problemstillinger og utfordringer knyttet til selve reportasjeskrivingen, som disponering av tid, reportasjestruktur og innhold. Det er primært den praktiske tilnærmingen som ligger til grunn for oppgavens konklusjoner.nor
dc.description.abstractIn this thesis I examine, through a practical approach and journalistic method, the challenges that may occur in the production of travel journalism. By spending two weeks in New York as a self-appointed travel journalist, I acquired first-hand experience with the production of travel articles, from idea to finished piece. Five travel articles based on the visit constitute the practical component of this thesis. In addition to the practical approach four Norwegian travel journalists were interviewed about their understanding of and opinion on their profession and potential challenges. Based on the two approaches this thesis presents a tentative divide between challenges related to the editorial office and more individual challenges related to the work of the journalist. In the light of the material from the interviews and existing theoretical perspectives the thesis elucidate editorial challenges such as market relations, economy, advertisers and press junkets. Through a critical-theoretical reflection of the production of the articles especially five areas are presented as challenging: research, planning, article interviews, ethical problems and challenges related directly to the writing of the articles, such as time employment, the structure of the article and its content. It is primarily the practical approach which underlies the conclusions of the thesis.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleFortelle eller fortrylle? Utfordringer i produksjonen av reisejournalistikken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-08-23en_US
dc.creator.authorKongerud, Len Veronicaen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kongerud, Len Veronica&rft.title=Fortelle eller fortrylle? Utfordringer i produksjonen av reisejournalistikk&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-38024
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo179221en_US
dc.contributor.supervisorSigurd Allernen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36790/2/Kongerud_master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata