Views
Organisasjonsklima for etterforskningen i politiet i Norge: En innholdsanalyse av innholdsmodellen i lys av Competing Values Model413
June 2018July 2018August 2018September 2018October 2018November 2018December 2018
Organisasjonsklima for etterforskningen i politiet i Norge: En innholdsanalyse av innholdsmodellen i lys av Competing Values Model1410600
Views
OrganisasjonsklimaxforxetterforskningenxixpolitietxixNorge-xEnxinnholdanalysexavxinnholdsmodellenxixlysxavxCompetingxValuesxModel.pdf484
Views
Norway172
United States94
Germany64
United Kingdom23
France12
Russia11
Netherlands8
China6
Poland4
South Korea3
Views
Oslo124
Kiez57
Sunnyvale25
Beverly Hills23
Southend15
Woodbridge12
Indianapolis11
Wilmington6
Drammen5
Bjørnevatn4