Views
Organisasjonsklima for etterforskningen i politiet i Norge: En innholdsanalyse av innholdsmodellen i lys av Competing Values Model407
March 2018April 2018May 2018June 2018July 2018August 2018September 2018
Organisasjonsklima for etterforskningen i politiet i Norge: En innholdsanalyse av innholdsmodellen i lys av Competing Values Model2301410
Views
OrganisasjonsklimaxforxetterforskningenxixpolitietxixNorge-xEnxinnholdanalysexavxinnholdsmodellenxixlysxavxCompetingxValuesxModel.pdf476
Views
Norway172
United States94
Germany63
United Kingdom18
France12
Russia11
Netherlands8
China6
Poland4
South Korea3
Views
Oslo124
Kiez56
Sunnyvale25
Beverly Hills23
Woodbridge12
Indianapolis11
Southend10
Wilmington6
Drammen5
Bjørnevatn4