Views
Organisasjonsklima for etterforskningen i politiet i Norge: En innholdsanalyse av innholdsmodellen i lys av Competing Values Model398
September 2017October 2017November 2017December 2017January 2018February 2018March 2018
Organisasjonsklima for etterforskningen i politiet i Norge: En innholdsanalyse av innholdsmodellen i lys av Competing Values Model5513132
Views
OrganisasjonsklimaxforxetterforskningenxixpolitietxixNorge-xEnxinnholdanalysexavxinnholdsmodellenxixlysxavxCompetingxValuesxModel.pdf458
Views
Norway170
United States94
Germany62
United Kingdom18
France12
Russia10
Netherlands8
China6
United Arab Emirates2
Brazil2
Views
Oslo122
Kiez55
Sunnyvale25
Beverly Hills23
Woodbridge12
Indianapolis11
Southend10
Wilmington6
Drammen5
Bjørnevatn4