Hide metadata

dc.date.accessioned2013-08-29T10:06:14Z
dc.date.available2013-08-29T10:06:14Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-03en_US
dc.identifier.citationVaage, Håkon. Ungdommers kroppsbilde: En longitudinell studie av sammenhengen med bruk av ulike typer medier. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36755
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Tidligere korrelasjonell og eksperimentell forskning har vist at det er en svak, men signifikant sammenheng mellom kroppsbildet og ulike medier. Hensikten med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom mediebruk og kroppsbilde longitudinelt, og i hovedsak se om eksponering for ulike typer mediebruk kan forklare forandring i kroppsbildet, eller om kroppsbilde kan forklare forandring i mediebruk? I studien undersøkes ulike typer bruk av medier i form informasjonsinnhenting, kommunikasjon og underholdningsbruk. Metode: Datamaterialet er hentet fra ” Longitudinell Ung i Oslo”. Disse dataene ble samlet inn på tre målinger over tre år ved ungdomsskoler i Oslo. Det totale antallet deltakere som analyseres gjennom alle målingene er i denne studien 1558, som utgjør 67 % av det totale antallet som deltok ved T1 (n = 2328) Resultater: Funn viser at jenter som bruker mye media til sosialt formål har mer negativt kroppsbilde både krysseksjonelt og halvannet år senere. Hos gutter var det signifikant sammenheng mellom høyt forbruk av medier til sosialt formål og negativ kroppsbildeevalueringen tre år senere. Funn i studien viste at verken underholdningsbruk eller informasjonsbruk av medier hadde signifikant effekt på kroppsbildet. Det ble ikke påvist noe longitudinell forklaringsverdi fra kroppsbildeevaluering i variansen av de ulike formene for mediebruk. Diskusjon: Studiens resultater diskuteres i forhold til samhandling med andre mennesker på internett. Her eksponeres ungdommer potensielt for medieideal gjennom samtaler om kropp og sammenligning av utseende. Dette kan øke fokus på kroppsbilde og potensielt forklare endring i kroppsbilde. Det er hensiktsmessig å fokusere på sosial bruk av media ved utvikling av forebyggende intervensjoner.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleUngdommers kroppsbilde: En longitudinell studie av sammenhengen med bruk av ulike typer medieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-08-28en_US
dc.creator.authorVaage, Håkonen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Vaage, Håkon&rft.title=Ungdommers kroppsbilde: En longitudinell studie av sammenhengen med bruk av ulike typer medier&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37775
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo179780en_US
dc.contributor.supervisorTilmann von Soest og Ingela Lundin Kvalemen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36755/1/Helxmasterx-xPDF.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata