Hide metadata

dc.date.accessioned2013-08-15T10:22:14Z
dc.date.available2013-08-15T10:22:14Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-30en_US
dc.identifier.citationGundersen, Kristin. Den unge buddhistens forhold til tro, religiøs praksis og livstolkning - og til lærebøkers fremstillinger av buddhisme.. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36660
dc.description.abstractSammendrag Denne masteroppgaven i religions- og etikkdidaktikk har tatt utgangspunkt i problemstillingen: Hvilket forhold har unge buddhister til egen tro, religiøs praksis og livstolkning? Og kjenner de seg igjen i lærebøkenes fremstillinger av buddhismen i RE-faget? Forskerspørsmålet kan sies å ha en overordnet todeling, der jeg på den ene side ønsker å undersøke unge buddhisters egne erfaringer og opplevelser, og på den andre etterspør et gjenkjennelsesaspekt ved buddhisters lesning av lærebøker. Bakgrunnen for prosjektet er at gjenkjennelse kan sies å være et viktig pedagogisk prinsipp i undervisnings- og læreboksammenheng (St. meld. nr. 49), men at det også problematiseres og utfordres av ulik teori, forskning og styringsdokumenter presentert i denne oppgavens innlednings- og teorikapittel. Den metodiske tilnærmingen til denne studien er kvalitativ. Jeg har valgt å gjøre en kombinasjon av et fokusgruppeintervju med tre unge buddhister og en lærebokanalyse av tre lærebøkers fremstillinger av buddhismen. Materialet er undersøkt gjennom en innholdsanalyse, der hensikten har vært å sammenligne deltakernes egne utsagn med lærebøkenes fremstillinger: hva vektlegger deltakerne, og hva sier lærebøkene om det samme? Funnene i det samlede forskningsmaterialet viser hvordan lærebokinnholdet og informantenes utsagn i noen tilfeller kan sies å være relativt sammenfallende, andre ganger tenderer de å gå i forskjellige retninger, tidvis har innholdet i materialet divergerende fokus eller vektlegger forskjellige sider ved buddhismens ulike innholdselementer. Drøftingen av det empiriske materialet viser også hvordan deltakerne i fokusgruppen samtaler om erfaringer og opplevelser knyttet til individ-, gruppe-, og tradisjonsnivå (ut fra Robert Jacksons (1997) tredelte matrise). Dette er med på å vise noe av kompleksiteten som finnes i ungdommers erfaringer, i tillegg til at det er med på å avdekke det samspillet som forefinnes mellom disse tre nivåene. Til slutt, i oppgaven, er det skissert noen religionsdidaktiske utfordringer som kommer frem av det empiriske materialet, og oppgaven som helhet, samt forslag til en ”vei videre”.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDen unge buddhistens forhold til tro, religiøs praksis og livstolkning - og til lærebøkers fremstillinger av buddhisme.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-08-09en_US
dc.creator.authorGundersen, Kristinen_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Gundersen, Kristin&rft.title=Den unge buddhistens forhold til tro, religiøs praksis og livstolkning - og til lærebøkers fremstillinger av buddhisme.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37968
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo181754en_US
dc.contributor.supervisorJon Magne Vestølen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36660/1/KristinxGundersenxPDF.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata