Hide metadata

dc.date.accessioned2013-10-31T12:43:07Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-11-15en_US
dc.identifier.citationSyverstad, Caroline. Elevens forståelse. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36659
dc.description.abstractGjennom analyse av elevtekster fra to videregående skoler, kartlegges forholdet mellom elevers tolkning av en religiøs tekst og deres kulturelle bakgrunn. Den kulturelle bakgrunnen forstås som ulik sosialisering og/eller bruk av ulike kulturelle verktøy. Problemstillingen for oppgaven var: Hva er forholdet mellom elevers tolkning av en religiøs tekst og deres sosialiseringsbakgrunn og kultur. Bakgrunnen for oppgaven er at utdanningssektoren har et sterkt fokus på læring. Fokuset er både på hvordan læring skjer og på hva som skal læres. I min studie ønsker jeg å se nærmere på hva læringen bygger på. En elev er ikke en tabula rasa. Formålet med studien blir dermed å se nærmere på hva elevenes utgangspunkt er. Slik kunnskap kan benyttes i lærerutdanning, av lærere og annet pedagogisk personell for å bli bevisst sin egen undervisningspraksis. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven er Berger og Luckmanns sosialiseringsteori (2000) samt Vygotskys læringsteori (1998). For å studere det empiriske materialet benyttes Faircloughs kritiske diskursanalyse (1995). Undersøkelsen er en kvalitativ diskursanalyse. Empirien som analyseres er innhentet fra to ulike klasser ved to ulike norske videregående skoler. Analysen viser at det er forskjeller mellom flertallet av elevene i de to klassene. Forskjellene består i at elevene ved de to ulike skolene forstår sentrale begreper i teksten på ulike måter. Det drøftes om forskjellene skyldes at elevene har hatt ulik oppvekst, eller om det er elevrollen som varierer på de to skolene. Ingen klare slutninger kan trekkes, men det later til at sosialisering er en viktig faktor for å forstå ulikhetene i elevenes tolkninger.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleElevens forståelse : En studie av kulturelle forutsetningeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-10-30en_US
dc.creator.authorSyverstad, Carolineen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Syverstad, Caroline&rft.title=Elevens forståelse&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37946
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo172520en_US
dc.identifier.bibsys133175316en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36659/1/Syverstad-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata