Hide metadata

dc.date.accessioned2013-08-15T10:21:57Z
dc.date.available2013-08-15T10:21:57Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-13en_US
dc.identifier.citationJohansen, Emma Karoline Norman. Reading strategies in upper secondary school. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36655
dc.description.abstractDenne kvalitative oppgaven undersøker bruken av lesestrategier i det obligatoriske engelskfaget på norske videregående skoler. Gjennom fenomenologisk forskningsdesign undersøker den til hvilken grad lesestrategier blir undervist av lærere og brukt av elever. Bruken av lesestrategier er viktig for elevers forståelse av tekster, og for at elevene skal kunne få kunnskap fra tekstene. Tidligere forskning har vist at det er lite fokus på, og kunnskap om lesestrategier blant lærere og elever. Denne oppgaven foreslår at dette ikke lenger er tilfelle. Den teoretiske delen inkluderer teorier og tidligere forskning om lesestrategier, som vil være nyttig for elevene å ha kunnskap om, og å kunne bruke. Dataene består av opptak av semistrukturerte intervjuer med elever og skoleledere, og skriftlige observasjoner fra forsker og lærere fra timer hvor lesing var hovedfokus. I tillegg har tidligere eksamensoppgaver og to tekster med oppgaver fra tre ulike lærebøker blitt analysert for å se hvordan lesestrategier er presentert og brukt der. Selv om dataene har blitt innhentet fra bare to skoler, impliserer trianguliseringen at videre konklusjoner kan bli trukket. Funnene viser at det er stort fokus på, og kunnskap om lesestrategier, bade blant lærere og elever. Dette gjelder spesielt elever ved yrkesfaglige linjer. Skolelederne i denne oppgaven deltar ikke i undervisningsplanlegging, men sier uansett at elevene må lese mer for å bli bedre lesere. Denne masteroppgaven har oppdaget en ny trend, hvor lesestrategier er mer og mer viktig i engelskundervisningen i den videregående skole. Flere temaer for videre forskning blir også foreslått.nor
dc.description.abstractThis qualitative study examines the use of reading strategies on the compulsory English course in Norwegian upper secondary schools. Through phenomenological research design it explores the extent to which reading strategies are taught by teachers and employed by pupils. The use of reading strategies is essential for the understanding of texts and for acquiring knowledge from texts, but previous research has shown that there is little focus on and knowledge of reading strategies among teachers and pupils. This thesis suggests that this is no longer the case. The theoretical background includes theories and previous research about reading and reading strategies, which will be beneficial for the pupils to know and to use. The data consists of recordings from semi-structured interviews with pupils and school leaders, and written observations from the researcher and teachers from lessons where reading was the main focus. In addition, previous end-of-year examinations and two texts and tasks to the texts from three different textbooks have been analyzed to see how reading strategies are presented and used there. While the data have been gathered from only two schools, its triangulation implies that wider conclusions can be drawn. The findings show that there is a lot of focus on, and knowledge of reading strategies, both among teachers and pupils, especially among the vocational studies pupils. The school leaders in this thesis do not participate in lesson planning, but nevertheless say that pupils must read more in order to become better readers. This master's thesis has discovered a new trend, where reading strategies are more and more important in teaching in upper secondary school. Several topics for further research are also suggested.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleReading strategies in upper secondary school : How and to what extent are reading strategies taught and used in Norwegian upper secondary schools?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-08-09en_US
dc.creator.authorJohansen, Emma Karoline Normanen_US
dc.subject.nsiVDP::010en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Johansen, Emma Karoline Norman&rft.title=Reading strategies in upper secondary school&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37881
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo180375en_US
dc.contributor.supervisorPhilip Greyen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36655/1/Masterx-xNormanxJohansen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata