Hide metadata

dc.date.accessioned2013-10-31T12:42:09Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-11-13en_US
dc.identifier.citationPaus, Ida Katharina Kristin Teigene. Det er Facebook liksom, det er ikke så viktig for meg da, men jeg greier ikke å være uten det en dag. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36649
dc.description.abstractOppgaven er en deskriptiv studie av en 10.-klasses internettvaner på fritiden som kartlegger hva en skoleklasse på 21 elever gjør på nettet etter skoletid. Problemstillingen i oppgaven er: Hvordan er internettaktiviteten til en 10.-klasse på fritiden, og hvordan kan deres internettaktivitet knyttes til funnene i PISA-undersøkelsen 2009? Målet med oppgaven er, i tillegg til å beskrive en 10.-klasses nettvaner på fritiden, å drøfte funnene mine hovedsakelig i lys av PISA-undersøkelsen 2009 sine funn, men også relevante funn fra andre undersøkelser. Jeg ønsket å finne ut mer om hva som ligger bak de forskjellige nettvanene til ungdom som PISA-undersøkelsen 2009 rapporterer om, og forsøke å validere PISAs funn. Oppgaven har gjennomgående et kjønns- og tidsbruksperspektiv. Oppgaven bygger på en casestudie av 21 10.-klassingers nettvaner på fritiden, og jeg har brukt både kvalitativ og kvantitativ metode. Metodene jeg brukte, var et spørreskjema om elevenes nettvaner etter skoletid som alle de 21 elevene i klassen svarte på hver dag i fire dager, og semistrukturerte dybdeintervjuer som jeg foretok på syv av elevene i klassen. Både kategoriene i spørreskjemaet og temaene som ble tatt opp i intervjuene bygger på PISAs kategorier, men de er mer detaljerte. Studien viser at nettvanene til elevene i min undersøkelse og elevene i PISA-undersøkelsen 2009 samsvarer i høy grad. Det min studie viser, som PISA-undersøkelsen 2009 ikke har anledning til å avdekke, er at det innad i de forskjellige brukergruppene som PISA-undersøkelsen rapporterer om, er store forskjeller i bruksmønsteret til elevene. Dette betyr at elever som er i den samme gruppen ifølge PISAs kategoriseringer kan ha svært forskjellige nettvaner når det gjelder hva de gjør når de bedriver den aktuelle nettaktiviteten. PISA-undersøkelsen 2009 sine kategorier er for vide til å avdekke disse forskjellene, dette gjelder både i kategoriseringen av de forskjellige nettaktivitetene og i kategoriseringen av tidsbruk og hyppighet. Studien min er en casestudie av en 10.-klasses nettvaner på fritiden, og er dermed ikke representativ for befolkningen. Funnene i studien er likevel viktige, da de viser at man ved å forske på ungdommers nettvaner på et mer detaljert nivå vil avdekke flere nyanser og forskjeller innad i brukergruppene, noe som kan være svært hensiktsmessig til bruk i skoleforskning.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDet er Facebook liksom, det er ikke så viktig for meg da, men jeg greier ikke å være uten det en dag : En deskriptiv studie av en 10.-klasses internettvaner på fritidenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-10-30en_US
dc.creator.authorPaus, Ida Katharina Kristin Teigeneen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::010en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Paus, Ida Katharina Kristin Teigene&rft.title=Det er Facebook liksom, det er ikke så viktig for meg da, men jeg greier ikke å være uten det en dag&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37854
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo172260en_US
dc.contributor.supervisorTove Stjern Frønesen_US
dc.identifier.bibsys133175499en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36649/1/Master_Ida_Paus_h12.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata