Hide metadata

dc.date.accessioned2013-08-08T10:08:38Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-27en_US
dc.identifier.citationNavelsaker, Hedvig. Konservering av oljemaleri i privat eie. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36530
dc.description.abstractMaleriet som ble undersøkt og behandlet er malt av Johannes Marius von Ditten (1848-1924). Maleriet er i privat eie og viser utsikten fra Frognerseteren over Kristiania by og omegn. Den øvre halvdelen består i størst grad av blå himmel med skyer, men også kystlinje, fjord med øyer og byen. Nedre del av maleriet består hovedsakelig av grønne fargeområder med gress og trær. Maleriet har signaturen v Ditten nederst i heraldisk høyre hjørne. Maleriet er for anledningen døpt Utsikt over Kristiania. For å undersøke og dokumentere maleriets originale materialer og tilstand ble det foretatt ulike analyser med stereomikroskop, synlig lys, UV lys, IR-falsk farge, infrarødt lys, røntgen, ED-XRF, FT-IR, SEM-EDS, analysemikroskop, brettetest og vritest. For dokumentasjon av analyse og behandling ble det fotografert med Nikon D80 SLR kamera, iPhone 4, Dino-Lite og Artist kamera. Prøveuttak ble registrert i et oversiktsbilde av maleriet. Basert på undersøkelsen ble det konkludert at det alvorligste forholdet gjaldt stabilt lerret. Lerretet hadde ujevn stressfordeling, var buklete og preget av skader langs kantene og av et hull lenger inn i motivet. Mangel på tilstrekkelig støtte i lerretet, hadde forårsaket oppskallinger og noe tap av originale fargelag. De fleste av disse skadene hadde tidligere blitt overmalt av ufaglært som også hadde benyttet Scotch tape for å reparere hullet. Sammen med overmalingene var også den misfargete fernissen med på å forringe den visuelle opplevelsen av den opprinnelige fargebruken. Behandling av maleriet gjaldt spesielt stabilisering av lerret, konsolidering av løs maling, fjerning av misfarget ferniss og overmalinger, samt visuell reintegrering. Hovedfokus ved behandling og råd for videre håndtering har vært stabilitet, særlig med hensyn til valg av materialer, på grunn av eiers ønsker for behandling og maleriets ustabile inneklima etter retur til eier.nor
dc.description.abstractThe landscape painting that was analyzed and conserved was painted by Johannes Marius von Ditten (1848-1924). The work of art in question is in private ownership. It depicts the view of Kristiania city, with the surrounding areas, as seen from Frognerseteren. The upper half consists mainly of blue sky with white and some slightly pink clouds, a blue fjord with islands and the many coloured city whereas the lower part of the painting consists mainly of green colours with grass and trees. The painting has signature v Ditten in the bottom heraldic right corner. The artworks’ given name in this thesis is View over Kristiania. To establish an understanding of the painting's original materials and condition, different analyzes were undertaken, stereo microscopy, visible light, UV light, IR-false colour, infrared light, X-ray, ED-XRF, FT-IR, SEM-EDS, analyzing microscopy, folding test and twist test. To document the analyzes and treatment, photographs were taken with a Nikon D80 SLR camera, iPhone 4, Dino-Lite and Artist camera. Samplings were recorded in an overview picture of the painting. According to the analyzes, it was concluded that the major concern regarded the lack of canvas stability. The artwork had a worn canvas characterized by damage along the edges and a hole deeper into the subject. The canvas did not function as a support for the original paint layers the way it should. The lack of proper support had caused the original paint a degree of flaking. The majority of the damaged areas had previously been over painted by an unskilled or “repaired” with Scotch tape to mend the hole. Together with the over paints, the varnish caused a disturbing impression of the colours. Conservation treatments of the painting were done particularly to stabilize the canvas, consolidate the loose paint, remove the discoloured varnish and over paint and perform visual reintegration. The main focus of the treatment, and advice for further handling, has been stability, especially regarding choice of materials, due to the owners wishes for the conservation treatment and the paintings environment after the return to the owner.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleKonservering av oljemaleri i privat eieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-08-07en_US
dc.creator.authorNavelsaker, Hedvigen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::124en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Navelsaker, Hedvig&rft.title=Konservering av oljemaleri i privat eie&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37764
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo181420en_US
dc.contributor.supervisorTine Frøysaker, Mirjam Liu og Terje Syversenen_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36530/1/XXDITTEN-MASTER.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata