Hide metadata

dc.date.accessioned2013-08-08T08:27:39Z
dc.date.available2013-08-08T08:27:39Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36308
dc.description.abstractLeder (s. 5)<br><br> Kommentar:<br><br> Myteomspunnen og mytespinnande. Av Øystein I. Viken (s. 6-7)<br> Kunsten å fenge: Masteroppgavene 2009. Av Hanne Line Hvalby (s. 8-10)<br><br> Tema: Kvinnfolk, karfolk - kva folk?<br> Vill som en løve, mild som et lam: Kong Sverres maskuliniteter. Av Bjørn Bandlien (s. 12-15)<br> Kjønn, kjærlighet og artenes historieskriving. Eller, Donna Haraways historier. Av Brita Staxsrud Brenna (s. 16-18)<br> Mødrene alle sviktet. Av Liv Thoring (s. 19-21)<br> Kjønn, livsstil og dødsstil i folkevandringstid. Av Per Ditlef Fredriksen (s. 22-27)<br> Fra kvinne- til kjønnshistorie – og tilbake? Om kjønnsperspektivets betydning i det norske historiefaget. Av Erling Sandmo (s. 28-30)<br> Historiens kjønn og generasjoner: Et tilbakeblikk på norsk kvinne- og kjønnshistorie. Av Eirinn Larsen (s. 31-37)<br> Replikk til Eirinn Larsen og Erling Sandmo. Av Gro Hagemann (s. 38)<br> Kjærlighet og religion i brevene fra Heloise. Av Hanne Line Hvalby (s. 39-45)<br> Stiliga män, maskulina män, feminina män och metromän – Den historiskt föränderliga manskroppen. Av Marie Nordberg (s. 46-55)<br> ”Sportskvinne av i dag” – fra mellomkrigstidens debatt om kvinnekroppens foranderlighet Kerstin Bornholdt (s. 56-62)<br> Kvinnelig omskjæring i Egypt: Endring eller kontinuitet? Av Ingeborg Guttormsgaard Engh (s. 63-68)<br> Kulturell konflikt i USA: Abortsaken som politisk ressurs for New Right. Av Eirik Hvinden Melstrøm (.s 69-74)<br> Kjønnsroller i det gamle Egypt. Reinert Skumsnes (s. 75-80)<br><br> Bokomtaler: <br> Alex Capus:Et spørsmål om tid. Bokmelding av Henrik Melgaard Christensen (s. 81)<br> John Peter Collett og Ernst Bjerke (red.): Vekst gjennom kunnskap: Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809–1814. Bokmelding av Mali Lunde (s. 82)<br> Jon Rognlien med bidrag av Nikolai Brandal: Den Store ml-boka – norsk maoisme sett nedenfra. Bokmelding av Dan Roger Lundeborg Kvilstad (s. 83)<br> Tor Idar Larsen: Gladiator: Finn Thorsager – fraen_US
dc.language.isonoen_US
dc.relation.ispartofFortid http://urn.nb.no/URN:NBN:no-35564
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-35564
dc.rights© The Author(s) (2010). This material is protected by copyright law. Without explicit authorisation, reproduction is only allowed in so far as it is permitted by law or by agreement with a collecting society.
dc.titleFortid nr. 1/2010. Kvinnfolk, karfolk - kva folk?en_US
dc.typeSeries issueen_US
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.identifier.urnURN:NBN:no-35944
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36308/1/fortid_0110.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata