Hide metadata

dc.date.accessioned2013-08-08T08:15:01Z
dc.date.available2013-08-08T08:15:01Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36300
dc.description.abstractLeder (s. 5)<br> Korttekster:<br> En historiker skaper endring. Kandidatenes tale på kandidatfesten våren 2007. Av Geirr Olav Gram (s. 6-8)<br> Folkemordets åsted og Holocaust-historiografi. Av Johannes Due Enstad (s. 8-9)<br> Artikler:<br> Menneskers opplevelser av katastrofer før og nå: Et bidrag til kultur- og mentalitetshistorien. Av Frank Meyer (s. 11-16)<br> Caesar: mannen, soldaten og politikeren. Av Torstein Torgner (s. 17-20)<br> "Her er qvindfolkende meget drivtige": En undersøkelse av kvinners produksjon av salgsvarer i norsk topografisk litteratur. Av Marie Halle (s. 21-27)<br> Nasjonal Samlings riksmøter før krigen - Ritualer og dannelse av kollektiv identitet i Nasjonal Samling. Av Jimi Thaule (s. 28-31)<br> USA og Suez-krisa i 1956: Den kalde krigens betydning for amerikansk politikk. Av Ingrid Lundestad (s. 32-38)<br> Interkulturell dannelse i norsk og tysk historiefaglig skoleundervisning. Av Halvdan Eikeland (s. 39-44)<br> Langsomme endringer - Norsk politikk overfor Israel/Palestina-konflikten 1967-86. Stian Tiller Johansen (s. 45-50)<br> Bokomtaler:<br> Edgeir Benum, Alf Johansson, Jan-Erik Smilden, Alf Storrud (red.): Are We Captives of History? Historical Essays on Turkey and Europe. Bokmelding av Ane Manger (s. 52-53)<br> Jonathan Israel: Radical Enlightenment, Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750. Bokmelding av Håkon Evju (s. 54-55)<br> Sue Morgan: The Feminist History Reader. Bokmelding av Inger Hilde Killerud (s. 56-57)<br> Tore Linné Eriksen: Det første folkemordet i det tjuende århundret. Namibia 1903-1908. Bokmelding av Gunnar Jacobsen (s. 57-58)<br> Rachel Fuchs: Gender and Poverty in Nineteenth-Century Europe. Bokmelding av Johanne Bergkvist (s. 58-60) Fortid nr. 1/2008. Politikk i historien - historie i politikken Leder (s. 5)<br><br> Korttekster:<br> Historie, moral og forsoning: Paneldebatt, Litteratuhuset 15.01.2008. Av Johannes Due Enstad (s. 7-8)<br> Sovjetiske propagandaplakater. Av Marthe Glad Munch-Møller (s. 9)<br> Eg har nokre problem med historiefaget, for å sei det slik. - Geir Stian Orsten Ulstein. Av Johannes Due Enstad (s. 9-10)<br><br> Tema: Politikk i historien - historie i politikken<br> På sporet av et historisk subjekt. Av Knut Kjeldstadli (s. 12-13)<br> Objektivitet som historisk fellesskap. Av Erling Sandmo (s. 13-14)<br> Objektiv politikk. Av Mona Ringvej (s. 14-15)<br> Historisk hat - ny frykt. Av Lars Inge Staveland (s. 16-19)<br> De svenske sosialdemokratenes historieskriving (s. 20-21)<br> Historieskrivning som politikk i Israel-Palestinakonflikten. Av Jørgen Jensehaugen (s. 22-25)<br> Politisk histoiestrid i Israel. Av Johannes Due Enstad (s. 26)<br> Bull, Brått og Bjørnson på ny: Politisk litteraturhistorieskriving i Arbeidernes Leksikon. Av Kjell-Olav Hovde (s. 27-32)<br> Pim, populisme og politikk - Det høyrepopulistiske gjennombruddet ved det nederlandske parlamentsvalget i 2002. Av Anja Heie (s. 33-38)<br> Britisk maktbalansepolitikk - fra andre verdenskrig til den kalde krigen. Av Tor Gunnar Løvstad Jensen (s. 39-44)<br> Den historiske biograf som aktor, forsvarer og dommer - og som akademisk balansekunstner. Av Hans Olav Lahlum (s. 45-52)<br> Russland som endringsagent i Turkestan. Av Hege Jacobsen (s. 53-58)<br> Korstogene - politikk og ideologi. Av Bjørn Bandlien (s. 59-62)<br><br> Bokomtaler:<br> Sylfest Lomheim: Språkreisa. Norsk gjennom to tusen år. Bokmelding av Kristian Hunskaar (s. 63.64)<br> Tor Obrestad: Einar Førde: ei biografi. Bokmelding av Aleksander Hagen (s. 64-65)<br> James Joll og Gordon Martel: The Origins of the First World War. Av Camilla Helgerud (s. 66-67)<br> The History Teacher. Tidsskriftomtale av Thor Indseth (s. 68-70)<br> Arvid Bryne: Vi sloss for Norge. Bokmelding av Johannes Due Enstad (s. 70-71)en_US
dc.language.isonoen_US
dc.relation.ispartofFortid http://urn.nb.no/URN:NBN:no-35564
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-35564
dc.titleFortid nr. 4/2007en_US
dc.typeSeries issueen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-35860
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36300/1/fort0407.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata