Hide metadata

dc.date.accessioned2013-08-02T10:03:48Z
dc.date.available2013-08-02T10:03:48Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-15en_US
dc.identifier.citationHoff, Maren. Betydning av alder og genetisk betinget variasjon i CYP2D6-fenotype for serumkonsentrasjonen av risperidon og 9-hydroksyrisperidon. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36168
dc.description.abstractBakgrunn: Risperidon er et andregenerasjonsantipsykotikum indisert for behandling av schizofreni og bipolar lidelse. Risperidon metaboliseres i stor grad via det genetisk polymorfe enzymet cytokrom P450 2D6 (CYP2D6) til den aktive metabolitten 9-hydroksyrisperidon. Hensikten med denne masteroppgaven var å studere betydningen av alder og genetisk betinget variasjon i CYP2D6-fenotype for serumkonsentrasjon av risperidon og 9-hydroksyrisperidon. Metode: Serumkonsentrasjonsmålinger og CYP2D6-genotype fra pasienter som var behandlet med risperidon tabletter ble hentet ut fra en legemiddelmonitoreringsdatabase ved Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus. De inkluderte pasientene (n=274) ble fordelt i undergrupper etter alder (≤65 år og >65 år) og genetisk betinget CYP2D6-fenotype (EM: fravær av defekte alleler, HEM: tilstedeværelse av ett defekt allel, PM: to defekte alleler). Betydningen av alder og CYP2D6-fenotype for dosejustert serumkonsentrasjon (C/D-ratio, nmol/L/mg/døgn) av risperidon og 9-hydroksyrisperidon ble undersøkt ved hjelp av multippel lineær regresjonsanalyse, som korrigerte for eventuelle forskjeller i andre variabler mellom undergruppene (kjønn, tidspunkt mellom siste dose og prøvetakning) Resultat: CYP2D6 PM- og HEM-fenotypene var assosiert med hhv. 9 og 2,5 ganger høyere C/D-ratio av risperidon sammenlignet med EM-fenotype (p<0,001). Alder hadde ingen signifikant betydning for C/D-ratio av risperidon, men C/D-ratio av 9-hydroksyrisperidon var 70 % høyere hos pasienter >65 år sammenlignet med ≤65 år (p<0,001). C/D-ratio for summen av risperidon og 9-hydroksyrisperidon var 50 % høyere hos pasienter >65 år sammenlignet med ≤65 år (p<0,001). CYP2D6 PM-fenotype var assosiert med 27 % høyere C/D-ratio av risperidon og 9-hydroksyrisperidon sammenlignet med EM-fenotype (p=0,050). Konklusjon: Denne studien bekrefter at serumkonsentrasjonen av risperidon og den aktive metabolitten 9-hydroksyrisperidon blir påvirket av CYP2D6-genetikk, samt at høy alder kan medføre akkumulering av metabolitten. Resultatene indikerer at pasienter som har PM-fenotype av CYP2D6 og er over 65 år risikerer å få for høy serumkonsentrasjon av den aktive fraksjonen av dette legemiddelet. Farmakogenetiske analyser (CYP-genotyping) er derfor særlig relevant ved oppstart av behandling med risperidon hos eldre pasienter.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleBetydning av alder og genetisk betinget variasjon i CYP2D6-fenotype for serumkonsentrasjonen av risperidon og 9-hydroksyrisperidonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-07-09en_US
dc.creator.authorHoff, Marenen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hoff, Maren&rft.title=Betydning av alder og genetisk betinget variasjon i CYP2D6-fenotype for serumkonsentrasjonen av risperidon og 9-hydroksyrisperidon&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-35931
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo180721en_US
dc.contributor.supervisorRagnhild Birkeland Waade og Espen Moldenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36168/4/masteroppgave_maren_hoff.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata