Now showing items 1-1 of 1

  • Øyehaug, Gaute Brunstad (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Med utgangspunkt i NVEs 59 registrerte sørpeskred i Noreg i perioden 2010 til 2016 er denne masteroppgåva eit terskelstudie med formål å avdekke tersklar for regional varsling av sørpeskred. Oppgåva har teke føre seg NVEs ...