Hide metadata

dc.date.accessioned2013-07-04T09:21:05Z
dc.date.available2013-07-04T09:21:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35959
dc.description.abstractTvangsinnleggelse av pasienter med ruslidelser Forsker og sykepleier Anne Opsal har i sin studie vist at en stor del av tvangsinnlagte pasienter både etter Psykisk helsevernloven og Helse- og omsorgstjenesteloven har samtidig rus- og psykiatrisk lidelse. Mens menn dominerte blant tvangsinnlagte pasienter med ruslidelser etter Psykisk helsevernloven, var det relativt flere unge kvinner innlagt etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Tvangsinnlagte til tverrfaglig spesialisert behandling etter Helse- og omsorgstjenesteloven hadde mer bruk av trygdeytelser, tyngre rusbelastning og oftere legekontakt på grunn av somatiske helseproblemer enn frivillig innlagte pasienter. I en nasjonal studie av pasienter med ruslidelse innlagt i akuttpsykiatriske avdelinger samvarierte det å bli tvangsinnlagt med bruk av amfetamin. En annen delstudie viste at blant førstegangs psykosepasienter er det større forekomst av tvangsinnleggelser dersom man har samtidig ruslidelse. Samtidig rus- og psykisk lidelse virker med andre ord til å komplisere behandlingsforløpet og er assosiert med tvangsinnleggelser. Dette tyder på at kliniske rutiner for å identifisere både rus- og psykiatriske lidelser, bør gis høy prioritet i behandlingssystemene. Mange av pasientene vil kunne ha nytte av integrerte spesialisthelsetjenester innen mental helse, somatisk helse og tverrfaglig, spesialisert rusbehandling.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.haspartPaper I: Opsal A, Kristensen Ø, Ruud T, Larsen TK, Gråwe RW, Clausen T: Substance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study. Norsk Epidemiologi 2011, 21(1): 85-91.
dc.relation.haspartPaper II: Opsal A, Clausen T, Kristensen O, Elvik I, Joa I, Larsen TK: Involuntary hospitalization of first - episode psychosis with substance abuse during a 2-year follow-up. Acta Psychiatr Scand 2011, 124(3): 198-204. The paper is removed from the thesis in DUO due to publisher restrictions. The published version is available at: https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2011.01700.x
dc.relation.haspartPaper III: Opsal A, Kristensen Ø, Larsen TK, Syversen G, Rudshaug EBA, Gerdner A, Clausen T: Predictors of involuntary admissions among non-psychotic patients with substance use disorders and comorbidity: a cross-sectional study. Submitted manuscript. The published version is available at: https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-57
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2011.01700.x
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1186/1472-6963-13-57
dc.titleInvoluntarily admitted patients with substance use disordersen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.creator.authorOpsal, Anne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-34724
dc.type.documentDoktoravhandlingen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35959/1/1490_opsal_materie-DUO.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata