Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-27T10:20:24Z
dc.date.available2013-06-27T10:20:24Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-06-14en_US
dc.identifier.citationFinckenhagen, Cecilie, Guren, Martina Ahlers, Skraastad, Berit Kristine Bendixen, Sjøthun, Jarle Hapnes, Døving, Mats. Ballongtid er muskel. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35903
dc.description.abstractBakgrunn og emne: Tiden fra oppståtte symptomer på hjerteinfarkt til reperfusjon av koronarkar er en svært viktig faktor for hvordan det går med pasientene med hensyn til morbiditet og mortalitet. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) er foretrukket behandling ved hjerteinfarkt med ST-elevasjoner på EKG (STEMI) når det er under 90 minutters transporttid til et sykehus som kan utføre denne prosedyren. Vi har sett på tiltak som kan redusere tidsintervallet fra en pasient med STEMI ankommer Arendal sykehus til okkludert kar er åpent. Dette tidsintervallet kalles dør-til-ballong-tid (DBT). Kunnskapsgrunnlag: Kunnskapsgrunnlaget for tiltakene vi har vurdert, er hovedsakelig basert på norske og europeiske retningslinjer utarbeidet av Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) og ESC (European Society of Cardiology), retningslinjer fra UpToDate, en tverrsnittstudie som har vurdert 365 amerikanske sykehus og en systematisk oversiktsartikkel. Vi har totalt vurdert 8 konkrete tiltak som har vist å redusere DBT. Begrunnet tiltak og metode: Vi vil innføre fire evidensbaserte tiltak som kan redusere DBT ved Arendal sykehus; en telefon til en sentral koordinator som starter kateteriseringslaboratoriet, å alltid ha en kardiolog på vakt i sykehuset, gi tilbakemelding til personalet om DBT for hver pasient som behandles for STEMI med PCI og kravet om å ha intervensjonsteamet klart på kateteriseringslaboratoriet innen 20 minutter etter varsling på kveldstid og i helgene. Indikator: For å vurdere effekten av tiltaket har vi valgt en prosessindikator der vi måler reduksjon av DBT. Organisering: For å nå målet i dette kvalitetsforbedringsprosjektet setter vi ned en tverrfaglig gruppe som ved hjelp av en PDSA-sirkel legger opp en strategi over hvordan dette arbeidet skal utføres. God planlegging, tydelig informasjon og arbeidsfordeling samt tett samarbeid med de ansatte er viktige forutsetninger for å unngå motstand og lykkes med initiativet. Resultater og vurdering: Vi mener at de fire tiltakene lar seg gjennomføre ved Arendal sykehus. Kunnskapsgrunnlaget er godt, og de fleste tiltakene er enkle å innføre.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleBallongtid er muskel : Hvordan redusere dør-til-ballong-tid ved PCI-behandling av pasienter med STEMI ved Arendal sykehus?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2013-06-24en_US
dc.creator.authorFinckenhagen, Cecilieen_US
dc.creator.authorGuren, Martina Ahlersen_US
dc.creator.authorSkraastad, Berit Kristine Bendixenen_US
dc.creator.authorSjøthun, Jarle Hapnesen_US
dc.creator.authorDøving, Matsen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Finckenhagen, Cecilie&rft.au=Guren, Martina Ahlers&rft.au=Skraastad, Berit Kristine Bendixen&rft.au=Sjøthun, Jarle Hapnes&rft.au=Døving, Mats&rft.title=Ballongtid er muskel&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37465
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo182962en_US
dc.contributor.supervisorJan Frichen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35903/2/KLoKV08K12.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata