Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-27T10:20:24Z
dc.date.available2013-06-27T10:20:24Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-06-11en_US
dc.identifier.citationOtterstrøm, Norunn, Randjelovic, Ana, Urdal, Celine, Børretzen, Mari Naumann, Kongerud, Ingrid Charlotte. Innføring av en standardisert elektronisk epikrisemal for å sikre bedre epikrisekvalitet ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk divisjon, Akershus Universitetssykehus (Ahus). Prosjektoppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35902
dc.description.abstractBakgrunn I følge Helsepersonelloven har alle pasienter rett på en epikrise ved utskrivelse fra en helseinstitusjon. Loven definerer imidlertid ingen krav til epikrisens oppbygning eller innhold. På bakgrunn av dette er det i dag varierende praksis for hvordan epikrisene utformes. Dette gjelder også ved Akershus Universitetssykehus (Ahus), der vi finner at dagens elektroniske epikrisemal ikke er tilstrekkelig for å sikre god kvalitet på innholdet i epikrisen. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å innføre en standardisert elektronisk epikrisemal ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ahus. Slik vil vi kvalitetssikre epikriseinnholdet og således bedre kommunikasjonen mellom sekundær- og primærhelsetjenesten. Kunnskapsgrunnlag Flere studier avdekker at det foreligger store mangler ved epikriseinnholdet, spesielt når det gjelder informasjon om videre oppfølging og medikamenter. Å ta i bruk en standardisert elektronisk epikrisemal er et tiltak som har vist seg å bedre kvaliteten på epikriseinnholdet, samt å redusere tidsbruken ved utarbeidelse av epikrisen. Flere studier viser at mottakeren er mer tilfreds med epikriser i et standardisert elektronisk format fordi disse er kortere og mer oversiktlige. Tiltak og indikatorer Vårt kvalitetsforbedringsprosjekt vil være et pilotprosjekt ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Ahus. Tiltaket er å utforme og innføre en standardisert elektronisk epikrisemal i journalsystemet DIPS. Epikrisemalen skal være brukervennlig og strukturert, og informasjonen i epikrisen skal i størst mulig grad samsvare med pasientforløpet på sykehuset. Vi definerer vår kvalitetsindikator som en resultatindikator, der vi vil vurdere effekten av tiltaket ved å sammenligne epikriser før og etter innføringen av den elektroniske epikrisemalen. Prosess og organisering Med utgangspunktet i de fire trinnene i PUKK-sirkelen (planlegge, utføre, kontrollere, korrigere) har vi skissert en framgangsplan for vårt pilotprosjekt. To ulike prosjektgrupper skal opprettes, hvorav den ene skal utforme den standardiserte elektroniske epikrisemalen og den andre skal evaluere kvaliteten på epikrisene før og etter innføring av malen. Resultatet av pilotprosjektet vil avgjøre hvorvidt den elektroniske epikrisemalen egner seg for implementering og videre bruk ved andre avdelinger. Konklusjon På bakgrunn av vårt arbeid vurderer vi innføringen av en standardisert elektronisk epikrisemal som gjennomførbar og nødvendig for å bedre kvaliteten på dagens epikriser. Prosjektet medfører likevel store utfordringer knyttet til økonomi, IT-systemer og motstand blant ansatte. En nøye planlagt prosess, med forankring i både ledelse og ansatte, er derfor vesentlig for gjennomføringen av prosjektet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleInnføring av en standardisert elektronisk epikrisemal for å sikre bedre epikrisekvalitet ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk divisjon, Akershus Universitetssykehus (Ahus)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2013-06-24en_US
dc.creator.authorOtterstrøm, Norunnen_US
dc.creator.authorRandjelovic, Anaen_US
dc.creator.authorUrdal, Celineen_US
dc.creator.authorBørretzen, Mari Naumannen_US
dc.creator.authorKongerud, Ingrid Charlotteen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Otterstrøm, Norunn&rft.au=Randjelovic, Ana&rft.au=Urdal, Celine&rft.au=Børretzen, Mari Naumann&rft.au=Kongerud, Ingrid Charlotte&rft.title=Innføring av en standardisert elektronisk epikrisemal for å sikre bedre epikrisekvalitet ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk divisjon, Akershus Universitetssykehus (Ahus)&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37464
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo182780en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35902/2/KLoKV08K15.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata