Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-27T10:20:19Z
dc.date.available2013-06-27T10:20:19Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-28en_US
dc.identifier.citationAndersen, Christian Alexander, Surbehan, Hanne Betul, Rønning, Svein Alan, Hvitmyhr, Caroline, Stokke, Siril Jansson, Hoel, Henrik. Oppfølging av pasienter innlagt med selvpåført medikamentforgiftning. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35894
dc.description.abstractTema/ problemstilling: Blant personer innlagt med akutt forgiftning ser man en høy andel reinnleggelser og en vesentlig økt mortalitetsrate. Denne oppgaven vil komme med forslag til forbedring av retningslinjer for oppfølging av denne pasientgruppen. Målet er å senke antall reinnleggelser og redusere mortaliteten blant pasienter innlagt på OUS, Ullevål. Kunnskapsgrunnlaget: Få studier har vist effektive tiltak for oppfølging av pasienter innlagt med akutt selvpåført forgiftning. Bruk av krisekort som inneholder kontaktinformasjon til hjelpeinstanser har vist seg å være effektive i enkelte studier. For pasienter som ikke har behov for oppfølging i psykiatrien, kan oppfølging hos fastlege være et nyttig tiltak. Dagens praksis: Retningslinjer for oppfølging av pasienter etter selvpåført forgiftning er beskrevet i et lite avsnitt i metodeboken til OUS, Ullevål. Avsnittet gir kun generelle retningslinjer, og er lite egnet som mal for en systematisk tilnærming til denne pasientgruppen. Tiltak: Det foreligger ingen klare retningslinjer for hva som er den beste oppfølging av pasienter innlagt med selvpåført medikamentforgiftning. Våre anbefalinger til tiltak for denne pasientgruppen er at utskrivende lege skal sikre at det er avtalt oppfølgingstime hos fastlege og at pasienten får med seg et krisekort med aktuelle telefonnumre ved utskrivelse. Kvalitetsindikator: Vi har valgt å bruke reinnleggelse som kvalitetsindikator for vårt prosjekt. Prosess, ledelse og organisering: Vi har brukt PDSA-sirkelen for å planlegge implementeringen av kvalitetsforbedringen. Vi valgte akuttmottaket, observasjonsposten, medisinsk intensiv og overvåkning (MIO) og medisinsk avdeling ved OUS Ullevål som vårt mikrosystem for forbedringstiltaket. Konklusjon: På bakgrunn av at utlevering av krisekort allerede er etablert på OUS, Ullevål, og at det for øyeblikket utføres en studie som undersøker effekten av tidlig involvering av fastlege konkluderer vi med at vi ikke har noen nye forbedringstiltak som kan innføres.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleOppfølging av pasienter innlagt med selvpåført medikamentforgiftningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2013-06-24en_US
dc.creator.authorAndersen, Christian Alexanderen_US
dc.creator.authorSurbehan, Hanne Betulen_US
dc.creator.authorRønning, Svein Alanen_US
dc.creator.authorHvitmyhr, Carolineen_US
dc.creator.authorStokke, Siril Janssonen_US
dc.creator.authorHoel, Henriken_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Andersen, Christian Alexander&rft.au=Surbehan, Hanne Betul&rft.au=Rønning, Svein Alan&rft.au=Hvitmyhr, Caroline&rft.au=Stokke, Siril Jansson&rft.au=Hoel, Henrik&rft.title=Oppfølging av pasienter innlagt med selvpåført medikamentforgiftning&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37455
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo181542en_US
dc.contributor.supervisorPål Gulbrandsenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35894/3/KLoKV08K14.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata