Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-27T10:16:00Z
dc.date.available2013-06-27T10:16:00Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-09en_US
dc.identifier.citationOpsvik, Julie Madelaine. Engasjerende nyheter. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35879
dc.description.abstractI følge det journalistiske samfunnsoppdraget skal pressen formidle vesentlig og viktig informasjon og øke muligheten for politisk deltakelse. Nyhetsformidlingen har med det et demokratisk ansvar. I denne masteroppgaven utforsker jeg alternative måter å formidle nyheten på i aviser. Min problemstilling er: hvordan preger bruken av litterære virkemidler nyhetsformidlingen? For å besvare dette har jeg laget analysepar bestående av en artikkel og en reportasje som omhandler den samme nyheten. Totalt har jeg næranalysert 14 slike par. Den metodiske tilnærmingen er retorikk, stilistikk og narratologi, i tillegg til teori om nyhetsformidling, objektivitets- og sannhetsidealet. Mine funn viser at observasjon preger formidlingen med sanselig skildring, noe som igjen inkluderer leserens sanser. Skildringene fører til at nyheten blir vist i reportasjen mot artikkelens forklarende preg. Slik blir leseren, og ikke journalisten, fortolker av nyheten, noe som bringer formidlingen nærere objektivitetsidealet. Strukturen til reportasjen har som mål å trekke leseren videre for å informere om hvordan og hvorfor nyheten skjedde. Dette øker muligheten for at leseren husker og forstår nyheten. De litterære virkemidlene fremstiller intervjuobjektene som subjekter som vi følger i hele teksten. Det gir nyhetsformidlingen et menneskelig preg. Den språklige innpakningen preger formidlingen ved å underholde, men de stilistiske virkemidlene er her avhengige av retorikkens krav til journalistspråket for en korrekt og presis fremstilling. De litterære virkemidlene krever tid fra journalistens og leserens side. Dette viker fra aktualitetskriteriet. Funnene viser derimot at kriteriene om konsekvensnærhet og emosjonell og kulturell nærhet blir nådd.nor
dc.description.abstractThe dissemination of news has a democratic responsibility and the press are obliged to communicate relevant and important information. In this master thesis I explore alternative ways of communicating the news. The research question is: How does the use of literary techniques affect the dissemination of news? To answer this I have created pairs consisting of a feature and an article telling the same news. All together there are 14 pairs that I have analysed in depth. The methodological framework used is rhetoric, stylistics and narratology, in addition to theory on news dissemination and the ideal of objectivity and truth. My findings indicate that the observation affects the dissemination with sensory description. The descriptions have the effect that the news is shown in the feature, whereas it is told in the article. Thus, the reader, and not the journalist, interprets the news. This enhances the ideal of the objectivity. The structure of the feature aims at involving the reader further to inform how and why the news happened. This increases the possibility that the reader remembers and understands the news. The literary techniques portray the sources as characters we follow in the text. This allows the news dissemination a human touch. The lingual aspect entertains, and the stylistic techniques must follow the rhetoric requirements for a correct and accurate representation. The use of literary techniques in features is time-consuming and does not meet the requirement of timeliness. However, the findings indicate that other news values such as relevance and meaningfulness are met.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleEngasjerende nyheter : En kvalitativ studie av bruken av litterære virkemidler i nyhetsformidlingenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-06-26en_US
dc.creator.authorOpsvik, Julie Madelaineen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Opsvik, Julie Madelaine&rft.title=Engasjerende nyheter&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37339
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo180162en_US
dc.contributor.supervisorThore Roksvolden_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35879/1/opsvik_masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata