Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-27T10:05:41Z
dc.date.available2013-06-27T10:05:41Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-08en_US
dc.identifier.citationLarsen, Fredrik. Herptiler i Norge. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35849
dc.description.abstractForbudet mot reptiler og amfibier ble besluttet av Landbruksdepartementet som egen forskrift i godkjenning av lov 20.12.74 nr. 73 (Lov om dyrevern), jfr. Kgl. 1976-11-20 nr. 03. Forskriftens § 1 gjør det «forbudt å innføre, selge, kjøpe, gi bort, ta imot eller å holde som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte fremmedartede (eksotiske) pattedyr, krypdyr, padder, frosk eller salamander». Forbudet ble blant annet begrunnet med at hold av viltfangede dyr og dyr som ikke var tilpasset liv i fangenskap, på grunn av spesielle behov til levemiljø, ikke var ønskelig i Norge. Det ble hevdet at mangelen på tilgang til utstyr og nødvendig informasjon om slikt dyrehold kunne føre til en rekke problemer grunnet dyrenes særskilte miljøbehov. Til tross for totalforbudet, har årene etter innføringen vært vitne til en dramatisk økning i ulovlig hold og import av reptiler og amfibier. Det estimeres at det holdes omkring 100.000-200.000 ulovlig innførte dyr i Norge. Som en naturlig konsekvens av et slikt omfattende antall dyr, har forbudet gjentatte ganger blitt diskutert. Det har blitt påpekt at en oppmykning av lovverket vil bedre dyrevelferden til de ulovlig innførte herptilene. Mitt mål med oppgaven har derfor vært å belyse omfanget av herptiler i Norge og undersøke andre aspekter ved den ulovlige innføringen og holdet av disse dyrene. Til tross for økt interesse for herptiler, hevdes det at verken reptiler eller amfibier bør holdes som kjæledyr/hobbydyr. Det argumenteres at herptilenes miljømessige behov i fangenskap er meget vanskelige å tilfredsstille, og at det eksisterer en rekke negative velferdsimplikasjoner forbundet med holdet. På den andre siden, finnes det store grupperinger som mener dyrenes basale behov er enkle å tilfredsstille. Oppgavens empiriske materiale danner oppgavens diskursanalyse, som drøfter forbudet mot reptiler og amfibier. Diskursanalysen forsøker å analysere informantenes meningsmønstre og argumentasjon for og i mot forbudet mot innførsel og hold. Informantenes uttalelser og meningsmønstre danner diskurser som drøftes i oppgavens analytiske del. Dessuten belyser oppgaven flere problemer forbudet med herptilhandel. Foruten å være ulovlig i Norge, er handelen med reptiler og amfibier skadelig for dyrene selv, andre levende vesener, økosystemer og mennesker. Den kommersielle handelen med både reptiler og amfibier byr på en rekke utfordringer og kan påføre dyrene betydelig lidelse. I fra tidspunktet dyrene fanges i naturen frem til de er transportert til endelig destinasjon, utsettes de for mishandling, skade og forsømmelse. Dette resulterer ofte i tap av mange herptiler. I tillegg til problemer forbudet med handelen, utforsker oppgaven også etiske utfordringer rundt hold og handel med herptiler. Dersom herptiler blir diskvare i Norge, vil det synliggjøre eiendomsstatusen deres. Dersom man kjøper levende dyr som stammer fra systemer hvor dyr er eiendom som utnyttes for profitt, vil det kunne bidra til tingliggjøringen av dyr. Oppgaven omhandler aspekter vedrørende dyrs moralske status, dyrs egenverdi og dyrs status som eiendom.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleHerptiler i Norge : Ulovlig hold og innførsel av reptiler og herptileren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-06-26en_US
dc.creator.authorLarsen, Fredriken_US
dc.subject.nsiVDP::350en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Larsen, Fredrik&rft.title=Herptiler i Norge&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-36653
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo180120en_US
dc.contributor.supervisorGuri Larsenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35849/1/Avhandlingx-xLarsen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata