Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-13T10:15:40Z
dc.date.available2013-06-13T10:15:40Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-09en_US
dc.identifier.citationSørbø, Marita. Helsa først. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35780
dc.description.abstractDenne masteroppgaven i journalistikk er en undersøkelse av helsestoffet på Dagbladets førstesider i 2011 og 2012. Oppgavens problemstilling er: Hvordan anrettes helsestoffet i Dagbladet for at det skal kunne defineres som ”godt stoff” og forsidemateriale? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvantitativ innholdsanalyse av førstesidene. Jeg har også gjennomført en kvalitativ tekstanalyse. Jeg har brukt teoretiske perspektiver om godt stoff og presentasjon som bakgrunn for analysene. Oppgavens hovedfunn er at mengden helsestoff i Dagbladet er stor, og at det kjennetegnes av tabloidisering, direkte henvendelsesform og ”du”-journalistikk, helsisme som helsediskurs, kropp og sykdom som hovedtema, og illustrasjonsfoto av unge kvinner som bærende bilder til sakene. Funnene avdekker noe om helsejournalistikken i en løssalgsavis, og hvordan virkemidler og elementer brukes bevisst for å anrette og utforme førstesidene som salgsplakater. Nøkkelord: helsejournalistikk, helsisme og Dagbladet.nor
dc.description.abstractThis master thesis in journalism studies seeks to investigate the health content on the front pages of the Norwegian tabloid newspaper Dagbladet, in the years of 2011 and 2012. The research question of this thesis is; how is health content displayed in Dagbladet, for it to be reckoned as “good content” and front page material? In order to answer the research question quantitative content analyses have been made of the front pages of Dagbladet. In addition, I have made qualitative textual analyses. Theoretical perspectives concerning good content and presentation have been used as a backdrop for the analyses. The main finding is that the amount of health content in Dagbladet is significant. It is characterized by; being conveyed through tabloidization, a direct approach and “you”-journalism, healthism as health discourse, body and illness as the main themes, and illustration photos of young women being the accompaning pictures of the cases. The findings convey how health journalism is implemented in the tabloid press, and how measures and elements are used conciously to design and display the front page as a sale poster. Keywords: health journalism, healthism and Dagbladet.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleHelsa først : En studie av helsestoffet på Dagbladets førsteside 2011-2012en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-06-12en_US
dc.creator.authorSørbø, Maritaen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sørbø, Marita&rft.title=Helsa først&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-35454
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo180181en_US
dc.contributor.supervisorThore Roksvolden_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35780/3/Soerboe_masterNY.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata