Hide metadata

dc.date.accessioned2013-05-30T10:15:02Z
dc.date.available2013-05-30T10:15:02Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-04-29en_US
dc.identifier.citationHolann, Liv-Randi Risstad. NRK som nyhetsformidler for barn - en casestudie av Supernytt. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35648
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en casestudie av Supernytt, NRK Supers nyhetsprogram for barn. Ved å gjøre en kvantitativ nyhetsanalyse viser jeg hvilke nyhetskategorier som dominerer i Supernytt, og hvordan prioriteringen av disse skiller seg fra nyheter for voksne. Videre gjør jeg en kvalitativ innholdsanalyse av en konstruert nyhetsuke. Fokuset er her på programmets henvendelsesform. I siste del presenteres også resultater fra en fokusgruppe med barn i målgruppen, som gir et bilde av hvordan programmets publikum mottar og tolker programmets nyhetstekster. Oppgaven viser at nyhetskategoriene i Supernytt til en viss grad skiller seg fra voksennyheter. Programmet domineres i hovedsak av underholdende og opplysende nyheter. Videre viser oppgaven at nyhetene i programmet i stor grad er tilrettelagt målgruppen, blant annet ved å benytte seg av beroligende strategier, saker med positiv vinkling, samt bruk av et forenklet språk. Resultatene fra fokusgruppen viste blant annet at publikum var i stand til å gjenfortelle innholdet i nyhetstekstene med stor presisjon. Dette skiller seg fra funn gjort i resepsjonsstudier med et voksent nyhetspublikum, hvor respondentene i langt mindre grad var i stand til å gjenfortelle nyhetstekstenes innhold.nor
dc.description.abstractThis thesis is a case study of the children’s news program Supernytt, broadcasted on the channel NRK Super, which is a part of The Norwegian Broadcasting Corporation, NRK. Through a quantitative analysis the thesis examines which news categories dominate in Supernytt, and how these differ from news programmes intended on an adult audience. In part two, a qualitative content analysis of a random news week is presented. The analysis focuses on how the programme addresses its audience. The last part discusses results from a focus group with representatives from the audience. This is intended to describe how the audience receives and interprets the news texts in Supernytt. The thesis shows that the news in Supernytt are greatly facilitated towards their intended audience. This emerges clearly in that the show uses calming strategies, that the news always have a positive angle, and that the hosts and reporters use simplified language when presenting the news. The results from the focus group show that the audience was able to remember and explain the news with great precision. This differs from results from earlier studies with an adult audience, where the viewers were far less able to retell the news.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleNRK som nyhetsformidler for barn - en casestudie av Supernytten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-05-29en_US
dc.creator.authorHolann, Liv-Randi Risstaden_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Holann, Liv-Randi Risstad&rft.title=NRK som nyhetsformidler for barn - en casestudie av Supernytt&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-36034
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo179320en_US
dc.contributor.supervisorGunn Sara Enlien_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35648/1/Master_Holann.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata