Hide metadata

dc.date.accessioned2013-04-25T10:15:30Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-12-21en_US
dc.identifier.citationMeløy, Liss Christine. Brystkreftopererte kvinners seksuelle funksjon og smerte. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35479
dc.description.abstractFormål: Å få innblikk i brystkreftopererte kvinners smerter i forhold til intimt samvær og seksual funksjon etter behandling, samt å teste et oversatt spørreskjema utviklet i USA: The Female SexualFunction Index (FSFI) på en norsk populasjon. I tillegg å redegjøre for sykepleiernes ansvar og holdninger til å ta opp tema sexualitet med kvinnene. Metode: For å samle inn strukturerte data i intervjuet ble den norske utgaven av the Female Sexual Function Index (FSFI) benyttet. 15 kvinner svarte på FSFI, og det var minimum ett og maksimum fem år siden de ble operert og behandlet for brystkreft. Kvinnene kunne stille spørsmål hvis noe var uklart, og ble bedt om å kommentere om spørsmålene var støtende. Litteratur til refleksjonsoppgaven er samlet via søk i aktuelle databaser, og via relevante artiklers referanselister. Resultater: Funnene fra studien viser at 64% hadde smerte ved samleie, men kun 19% vil betegne smerten som moderat eller veldig høyt. Generelt ga kvinnene uttrykk for at seksuallivet hadde endret seg i negativ retning etter brystkreftbehandlingen. Ingen av kvinnene skåret under 26,5 på FSFI, som er uttrykk for seksuell dysfunksjon. Den norske versjonen av FSFI har god Chronbach alpha. Ingen av spørsmålene ble opplevd som støtende, men var derimot greie å svare på. Forskning viser at temaet seksualitet ikke er integrert i sykepleiepraksisen. Sykepleierne tar ikke opp temaet med pasientene selv om de erkjenner at det er en del av deres ansvar. Sykepleiernes holdninger, manglende rutiner og evne til å tenke tverrfaglig, ser ut til å være en barriere for at temaet tas opp. Konklusjon: Majoriteten av kvinnene opplevede smerte ved samleie. Generelt ga kvinnene uttrykk for at seksuallivet hadde endret seg i negativ retning etter brystkreftbehandlingen. Den norske utgaven av FSFI har god reliabilitet. Temaet seksualitet bør integreres i sykepleiepraksisen, men for at dette skal lykkes må sykepleierne få undervisning og forandre sine holdninger til temaet.nor
dc.description.abstractPurpose: To gain insight into breast cancer survivors' pain in relation to intimacy and sexual function and to test the Norwegian version of the Female Sexual Function Index (FSFI) on breast cancer survivors. In addition, the purpose is to account for the nurses' responsibility and attitude in regard to discussing sexuality with their patients. Method: In order to collect data, a structured interview was conducted with the Norwegian version of the Female Sexual Function Index (FSFI). Fifteen women treated for breast cancer, one to four years ago filled out the FSFI. Women could ask questions if anything was unclear, and were asked to comment on whether they found the questions to be offensive. For the essay, a litteratur search was conducted in relevant databases. Results: The study showed that 64% of cancer survivors experienced pain during sexual intercourse, but only 19% would describe the pain as moderate or very high. The women stated that their sex lives after the breast cancer treatments were changed in a negative direction. None of the women scored below 26.5 on the FSFI, which expresses sexual dysfunction. The Norwegian version of the FSFI has good Chronbach alpha. None of the questions were perceived as offensive, and they were easy to comprehend. Research show that the nurses are unwilling to broach subject of sexuality, and do not assess sexuality with their patients, despite acknowledging a responsibility to do so. Nurses' attitudes, lack of procedures, and the ability to think interdisciplinary, appear to be a barrier for addressing the topic. Conclusion: The majority of women experience pain during intercourse. In general breast cancer survivors stated that their sex lives had changed in a negative direction after breast cancer treatment. The Norwegian version of the FSFI has good reliability. Topics of sexuality should be integrated into nursing practice, but for this to succeed, nurses must receive instructions and change their attitudes towards the topic.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleBrystkreftopererte kvinners seksuelle funksjon og smerteen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-04-25en_US
dc.creator.authorMeløy, Liss Christineen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::808en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Meløy, Liss Christine&rft.title=Brystkreftopererte kvinners seksuelle funksjon og smerte&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-33828en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo174680en_US
dc.contributor.supervisorInger Schou Bredalen_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35479/2/MASTEROPPGAVE_komplett_Des_2012.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata