Hide metadata

dc.date.accessioned2013-04-25T10:05:23Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-11-21en_US
dc.identifier.citationBones, Helene. Retten til en rettferdig rettergang. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35435
dc.description.abstractDen overordnede problemstilling er tiltaltes rett til rettferdig rettergang. Rettigheten er et grunnleggende prosessuelt prinsipp som er ment å gi enhver et minimum av rettigheter un-der rettergang. Oppgaven har to hovedtema som begge er relatert til retten til rettferdig rettergang. Det første går på tiltaltes rett til krysseksaminasjon, som omfatter tiltaltes rett til å stille spørsmål til vitnet og imøtegå dets forklaring. Hovedvekten under denne problemstillingen vil ligge på adgangen til å lese opp forklaring avgitt av medsiktede og vitner som bevis under hovedforhandlingen. Det andre temaet går på siktedes vern mot ufrivillig selvinkriminering sett i lys av hvilke bevis som tillates brukt i en straffesak. Det er et grunnleggende prinsipp at den som er siktet for en straffbar handling ikke skal bli tvunget til å bidra til egen straffellelse. Særlig aktuelt er det i de tilfellene tiltalte tidligere har forklart seg om straffbare forhold under forklaringsplikt til kontrollorgan, og hvor påtalemyndigheten ønsker å bruke denne forklaringen som bevis i en etterfølgende straffesak.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleRetten til en rettferdig rettergang : Med hovedfokus på krysseksaminasjon av vitner og forbudet mot tvungen selvinkrimineringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-04-19en_US
dc.creator.authorBones, Heleneen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::340en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bones, Helene&rft.title=Retten til en rettferdig rettergang&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-33833en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo172946en_US
dc.contributor.supervisorÅsa Gjesdal Bechen_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35435/4/172946.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata