Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-28T11:07:20Z
dc.date.available2013-03-28T11:07:20Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-01-02en_US
dc.identifier.citationBergman, Marie Lofterød. Overvekt og fedme blant eldre: Hva betyr helse- og friluftsverdier, personlig kontroll og fysisk aktivitet?. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35192
dc.description.abstractBakgrunn: Overvekt og fedme blant eldre øker i Norge og det er uttrykt bekymring for dette, særlig tilknyttet økningen av eldre i befolkningen. Denne oppgaven undersøker betydningen av psykologiske faktorer og fysisk aktivitet på eldres kroppsmasseindeks. Studien er basert på datamateriale fra LOGG (Life cOurse, Gender and Generation - Livsløp, generasjon og kjønn), utarbeidet av NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Metode: Med utgangspunkt i datamateriale fra LOGG i 2007/2008, ble det undersøkt om verdier til helse og natur- og friluftsliv, personlig kontroll og ulike former for fysisk aktivitet, predikerte kroppsmasseindeks, og fedme blant eldre mellom 60 og 78 år. Det ble først undersøkt om det var kjønnsforskjeller i nivå og former for fysisk aktivitet blant de eldre, samt i hvilken grad verdier og personlig kontroll predikerte de ulike formene for fysisk aktivitet. Resultater: De overordnede resultatene viste at eldre går mest på tur eller trener utendørs. Verdien om natur- og friluftsliv predikerte mer aktivitet på alle formene av fysisk aktivitet, samt at personlig kontroll predikerte mer aktivitet for kvinner. Til sist viste resultatene at turer og trening utendørs og vektlegging av natur og friluftsliv, predikerte eldres kroppsmasseindeks, og sannsynligheten for å ha fedme. Konklusjon: Kunnskap om betydningen av turer og trening utendørs og vektlegging av natur- og friluftsliv for eldres kroppsmasseindeks, og sannsynligheten for fedme, er viktig i et forebyggende perspektiv. Intervensjoner bør tilrettelegge for lavterskel tilbud som vektlegger lettere hverdagslig fysisk aktivitet, fremfor anstrengt mosjonering, for å forebygge fedme. Videre forskning bør inkludere spørsmål om matinntak og spisevaner og mer objektive mål på fysisk aktivitet. Nøkkelord: Overvekt, fedme, eldrebølge, verdier, personlig kontroll og fysisk aktivitet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleOvervekt og fedme blant eldre: Hva betyr helse- og friluftsverdier, personlig kontroll og fysisk aktivitet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-03-22en_US
dc.creator.authorBergman, Marie Lofterøden_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bergman, Marie Lofterød&rft.title=Overvekt og fedme blant eldre: Hva betyr helse- og friluftsverdier, personlig kontroll og fysisk aktivitet?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-36954
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo174842en_US
dc.contributor.supervisorIngela Lundin Kvalem (hovedveileder) og Thomas Hansen (biveileder)en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35192/2/MariexL.xBergman.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata