Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-20T10:31:58Z
dc.date.available2018-03-22T23:30:41Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-10-22en_US
dc.identifier.citationHalland, Even. The effect of mindfulness training on coping in a student population. Hovedoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35174
dc.description.abstractMedisin- og psykologistudenter opplever høy grad av stress. Dette har en negativ innvirkning på deres helse og livskvalitet. Noen er mer robuste i forhold til stress, bl.a. fordi de bruker hensiktsmessige mestringsstrategier. Individer med høy grad av nevrotisisme ser ut til å være spesielt sårbare i forhold til stress og bruker i større grad uhensiktsmessige mestringsstrategier. Denne gruppen vil derfor kanskje ha spesielt god nytte av strategier som kan bedre deres mestring av stress. Ved å analysere data fra et pågående forskningsprosjekt (1) undersøker denne studien effekten av oppmerksomhetstrening (mindfulness training) på selvrapporterte mestringsmål (coping). Forskningshypotesene var som følger: 1) Oppmerksomhetstrening (mindfulness training) vil føre til mer adaptiv mestring av stress, 2) Endring i mestring vil medieres av styrket oppmerksomt nærvær (mindfulness) og 3) Nevrotisisme vil moderere effekten av intervensjonen på mestring. Forfatteren av denne oppgaven ble invitert til å være med å utforme intervensjonen, delta i rekrutteringsarbeid av studenter, levere intervensjonen som kursleder for enkelte grupper (i samarbeid med prosjektleder) og analysere et utvalg av data. Medisin- og psykologistudenter fra Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Tromsø (UiT) ble invitert til å delta i et forskningsprosjekt som involverer trening i mentale og fysiske øvelser for å bedre kunne mestre stress. Analyse av data fra før (T0) og ettermålinger (T1), viste at intervensjonsgruppen, relativt til kontrollgruppen, styrket mål på tilnærmingsfokusert mestring og at denne bedringen var mediert av økning i oppmerksomt nærvær. I tillegg modererte nevrotisisme effekten av intervensjonen på to andre mestringsvariabler, slik at personer med høy grad av nevrotisisme hadde utbytte både i forhold til redusert unngåelsesfokusert mestring og økt villighet til å søke sosial støtte (relativt til kontrollgruppen). Studien viser at oppmerksomhetstrening kan hjelpe studenter, spesielt individer med høy emosjonell sårbarhet, å utvikle mer hensiktsmessige strategier for å mestre stresset i deres studiesituasjon og, kanskje, i deres senere arbeid som leger og psykologer. (1) Forskningsprosjektet drives av Nasjonalt kunnskapssenter ved helsetjenesten i samarbeid med Universitet i Oslo (UiO) og Universitet i Tromsø (UiT).nor
dc.language.isoengen_US
dc.titleThe effect of mindfulness training on coping in a student population : Results from a two-centre randomized controlled trialen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-06-19en_US
dc.creator.authorHalland, Evenen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Halland, Even&rft.title=The effect of mindfulness training on coping in a student population&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-33734en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo170640en_US
dc.contributor.supervisorProfessor Annika Melinder, Forsker Eivind Ystrømen_US
dc.identifier.bibsys132182696en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35174/2/even-halland-hovedoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata