Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-13T10:30:58Z
dc.date.available2013-06-13T10:30:58Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-10-18en_US
dc.identifier.citationLunde, Ketil Berge. Bruk av internett-informasjon for å veilede voldelige innsatte i å simulere god tilpasning og underrapportere aggresjon på MMPI-2 og Rorschach. Hovedoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35164
dc.description.abstractBakgrunn: Personer som utredes med psykologiske tester i rettslige sammenhenger kan ha betydelig motivasjon for å simulere god tilpasning og underrapportere aggresjon. På internett finnes informasjon om MMPI-2 og Rorschach som kan være en trussel for testenes robusthet mot positiv simulering. Det finnes lite forsking på slik internettinformasjon påvirker testenes sårbarhet. Denne oppgaven ønsker å undersøke nærmere om voldelige fengselsinnsatte klarer å underrapportere psykopatologi og aggresjon på MMPI-2 og Rorschach, med og uten internettinformasjon. Metode: Vi benyttet et mellom-gruppe design med 77 deltakere fordelt på fire grupper: voldelig innsatte som fikk standardinstruksjoner, voldelige innsatte som fikk instruksjon om å simulere uten internett-veiledning, voldelige innsatte som fikk instruksjon om å simulere med internett-veiledning og studenter som fikk standardinstruksjon. De statistiske analysene MANOVA, ANOVA og post-hoc analyse (LSD) ble gjennomført for å undersøke gruppeforskjeller Resultat: Voldelige innsatte som ble instruert om å simulere positivt, med og uten internett-veiledning, underrapporterte og fikk skårer i normalområdet på MMPI-2s kliniske skalaer. Simuleringsgruppen som ikke fikk veiledning ble i større grad avslørt av underrapporteringsskalaen L enn gruppen som fikk internett. Begge simuleringsgruppene hadde utslag på F og Pd, som indikerer at de ikke klarte å underrapportere all psykopatologi og aggresjon. På Rorschach fikk de voldelige innsatte som ble instruert til å simulere fikk ikke skårer i normalområdet på Rorschachs determinantvariabler og kognitive variabler, men de klarte å underrapportere og fikk skårer i normalområdet på innholdsvariablene Ag% og TCI. Internett-veiledning så ut til å ha størst effekt på MMPI-2. Konklusjon: Våre resultater indikerer at MMPI-2 og Rorschach er rimelig sårbar for simulering, men at de voldelige innsatte ikke klarte å underrapportere all psykopatologi og aggresjon. Rorschach er mer robust for simulering og veiledning, men alle fengselsgruppene hadde ikke-valide protokoller.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleBruk av internett-informasjon for å veilede voldelige innsatte i å simulere god tilpasning og underrapportere aggresjon på MMPI-2 og Rorschachen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-06-07en_US
dc.creator.authorLunde, Ketil Bergeen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Lunde, Ketil Berge&rft.title=Bruk av internett-informasjon for å veilede voldelige innsatte i å simulere god tilpasning og underrapportere aggresjon på MMPI-2 og Rorschach&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-33731en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo170421en_US
dc.contributor.supervisorEllen Hartmannen_US
dc.identifier.bibsys131459759en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35164/4/lunde-hovedoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata