Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-20T10:31:59Z
dc.date.available2013-06-20T10:31:59Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-10-17en_US
dc.identifier.citationØdegård, Kristoffer Bele, Marthinsen, Mikael. Verdier i Psykologisk Praksis. Hovedoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35160
dc.description.abstractSammendrag Forfattere: Kristoffer Bele Ødegård og Mikael Marthinsen Tittel: Verdier i Psykologisk Praksis Veileder: Odd Arne Tjersland Biveileder: Peder Kjøs Formålet med studien er å utforske hvordan psykologers verdier kan legge føringer for deres kliniske praksis. Litteraturen om verdier og etikk er ofte formulert i abstrakte begreper og kan på denne måten bli ”fjern” fra den virkeligheten den skal beskrive. For å nærme oss fenomenet på en praksisnær måte, intervjuet vi et utvalg psykologer og foretok kvalitative analyser av svarene. Vi reiser følgende problemstillinger: Hvilke verdier er viktige for et utvalg norske psykologer, og hva kjennetegner disse verdiene? Hva sier psykologene om hvor disse verdiene kommer fra? Hvordan reflekterer de rundt verdiene, og sin håndtering av de etiske dilemma som oppstår når deres verdier blir utfordret i møter med klienter? Vi har søkt å belyse disse spørsmålene fordi det er lite fokus på området, og det finnes lite systematisk og empirisk arbeid om dette, utført av psykologer. Hovedoppgaven er et selvstendig forskningsprosjekt. Materialet er samlet inn av oss, og består av ni intervjuer med psykologer i BUP og familievernet. Vi har utviklet en intervjuguide som ramme for semistrukturerte intervjuer av èn times varighet. Materialet ble transkribert i sin helhet og bearbeidet gjennom kvalitativ analyse, veiledet av Grounded theory (Glaser & Strauss 2009; Charmaz, 2006). Denne tilnærmingen vektlegger nærhet til fenomenene i materialet. Resultatene viser at psykologene har verdier om: Respekt, Åpenhet, Nytte, og Ivaretagelse av den svake. Disse verdiene kommer i to former: Verdier om ”den gode terapeut”, og verdier om ”den gode klient”. Den første formen legger føringer for informantenes oppfatning av hvordan terapeuter bør være, den andre legger føringer for deres oppfatning av hvordan klienter bør være. Videre beskriver vi et utvalg av situasjoner der verdikonflikter oppstår. Vi presenterer også en analyse av psykologenes refleksjoner om hva deres egne verdier er knyttet til, eller forankret i. Resultatene viser psykologen som deltager i etiske konflikter og dilemma, og understreker viktigheten av bevissthet rundt dette. Vi diskuterer verdiene vi finner i utvalget, og hva som kjennetegner de etiske dilemma som beskrives, i lys av utvalgte filosofiske betraktninger (Foros & Vetlesen 2012; Vetlesen 2007; Slife, 2004) og ulike perspektiver fra et utvalg skrivende psykoterapeuter (Tjersland, Engen & Jansen, 2010; Lavik & Sveaass, 2005; Øvreeide, 2002). Videre drøfter vi hvorfor verdier kan være et vanskelig tema for psykologer i vår samtid, behovet for klart formulerte verdistandpunkter, og hvordan vi kan nærme oss en formulering av verdistandpunkter som er klarere forankret i praksis.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleVerdier i Psykologisk Praksisen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-06-19en_US
dc.creator.authorØdegård, Kristoffer Beleen_US
dc.creator.authorMarthinsen, Mikaelen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Ødegård, Kristoffer Bele&rft.au=Marthinsen, Mikael&rft.title=Verdier i Psykologisk Praksis&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-33720en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo170299en_US
dc.contributor.supervisorOdd Arne Tjersland og Peder Kjøsen_US
dc.identifier.bibsys13218186xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35160/3/oedegaard-og-marthinsen-hovedoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata