Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-20T10:32:00Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-04-22en_US
dc.identifier.citationLingås, Christine Blindheim. Sadistisk Vold. Hovedoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35156
dc.description.abstractI denne hovedoppgaven undersøker jeg mulige motivasjonelle forklaringer på sadistisk vold. Sadisme blir definert som tilfredsstillelsen ved å påføre lidelse, og det argumenteres for at sadisme som diagnose bør forbeholdes personer som faktisk utfører sadistiske handlinger, og at det ikke er tilstrekkelig med sadistiske fantasier alene. Jeg velger en analytisk fremgangsmåte med et utvalg av psykoanalytiske teorier på sadisme og aggresjon som teoretisk grunnlag. Jeg vektlegger særlig forskjellen mellom et driftsorientert- og et objektrelasjonelt perspektiv på aggresjon, og argumenterer for at sadistisk vold må forstås i et relasjonelt perspektiv. Et hovedargument er at sadisme primært drives av et aggressivt kompleks, og at seksuelle følelser er sekundære. Sadistisk vold blir forstått som et overføringsfenomen, og dynamisk sett representerer handlingen et forsøk på å reparere alvorlige tilknytningsskader. Fordi det blir antatt at psykopati og sadisme har en nær sammenheng forsøker jeg også å relatere disse konseptene til hverandre. Sadistisk vold blir forstått som manifestasjon av en særlig alvorlig form for psykopati, der grad av narsissistisk patologi har sammenheng med behov for sadistisk kontroll. En gjennomgående behandling av konseptet psykopati og sammenhengen mellom psykopati og sadisme er imidlertid på siden av denne oppgaven, og fokus er først og fremst å gi en teoretisk fremstilling av fenomenet sadistisk vold. For å belyse den teoretiske diskusjonen har jeg gjennomført kvalitative intervjuer med en sadistisk voldsmann vurdert som en psykopatisk personlighet. Uttalelsene fra intervjuene blir brukt som bakgrunnsmateriale for en teoretisk analyse. Intervjuene er utført som del av et større forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo: En psykologisk studie av innsatte menn med voldsdom, med Peder Nørbech som prosjektleder. Prosjektet er godkjent av Regional Etisk Komité (REK), og på grunn av hensyn til personvern er hovedoppgaven pålagt klausulering. Jeg inntar en fenomenologisk epistemologisk posisjon i forskningsintervjuet, med fokus på mening og intensjonalitet i den sadistiske volden.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSadistisk Vold : en psykoanalytisk og fenomenologisk tilnærmingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-06-19en_US
dc.creator.authorLingås, Christine Blindheimen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code Cen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Lingås, Christine Blindheim&rft.title=Sadistisk Vold&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-33713en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo155415en_US
dc.contributor.supervisorAnders Zachrisson og Peder Nørbechen_US
dc.identifier.bibsys132182726en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35156/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata