Hide metadata

dc.date.accessioned2013-12-12T12:20:17Z
dc.date.available2013-12-12T12:20:17Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-11en_US
dc.identifier.citationSandvær, Ingar. Bestialitetens groteske historie. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35107
dc.description.abstractI denne masteroppgaven gjøres en analyse av Jens Bjørneboes Frihetens øyeblikk (1966), Kruttårnet (1979) og Stillheten (1973), som til sammen utgjør trilogien Bestialitetens historie. Målet er å undersøke hvordan det groteske blir uttrykt i bøkene og hvilken effekt det skaper. Fortellerens rolle og personlige utvikling gjennom de tre bøkene står sentralt i forhold til det groteske. Begrepet kàtharsis, fra Aristoteles´ Om diktekunsten, blir avslutningsvis også brukt i sammenheng med hvilken effekt det groteske har på fortelleren. Det groteske er en omfangsrik estetisk teori med et bredt nedslagsfelt, på den måten at det kan anvendes i både kunstteori, litteraturvitenskapen og andre nyere medier som film og fjernsyn. Oppgaven gjør innledningsvis rede for sentrale kjennetegn ved det groteske og diskuterer forholdet mellom de to rådende retningene, representert ved Mikhail Bakhtin og Wolfgang Kayser. Deretter følger en kort redegjørelse av tilnærmingsmåten som er valgt, med særlig vekt på hermeneutikk, pragmatikk og forfatter-forteller-problematikk. Analysene begynner med et innledende kapittel som tar for seg fortelleren og hvordan han fremstiller fortellingen i de tre bøkene. Her belyses den språklige tonen og sammenhengen med essayet som sjanger. I de tre neste kapitlene, ett for hver bok, gjøres selve analysene med særlig vekt på det groteske språket. Der trekkes det frem utvalgte tekstpassasjer for å illustrere det groteskes ulike kjennetegn. Fortellerens personlige utvikling blir utførlig kommentert i hvert kapittel og viser hvordan han uttrykker et ønske om å oppleve indre ro og fred i møtet med grusomhetene han beskjeftiger seg med. I denne forbindelse er ironien og den kjølige tilnærmingsmåten sentral. Avslutningsvis diskuterer jeg om man kan snakke om en renselse (kátharsis) av fortelleren, noe analysene har antydet. Og jeg forsøker å konkludere med hvilken retning av det groteske som i størst grad gjør seg gjeldende gjennom hele trilogien.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleBestialitetens groteske historie : En lesning av det groteske i Jens Bjørneboes Bestialitetens historie, med vekt på effekt og på fortellerstemmens rolle.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-12-06en_US
dc.creator.authorSandvær, Ingaren_US
dc.subject.nsiVDP::042en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sandvær, Ingar&rft.title=Bestialitetens groteske historie&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-33303en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo121055en_US
dc.contributor.supervisorHarald Bache-Wiigen_US
dc.identifier.bibsys134015088en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35107/2/Bestialitetensxgroteskexhistorie_IngarxSandvxr.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata