Now showing items 1-1 of 1

  • Fagerhaug, Anne Kristin Strøm (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Løsmasseskred har potensiale til å forårsake stor skade på mennesker, bygninger og infrastruktur. Slike hendelser ansees derfor som et potensielt stort samfunnsproblem. Hyppigheten av skredhendelser er i tillegg forventet ...