Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-07T11:00:54Z
dc.date.available2013-03-07T11:00:54Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-10-31en_US
dc.identifier.citationBertelsen, Ola Njå. Universell utforming. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/34910
dc.description.abstractInnlogging har vist seg å være en stor barriere for brukere av informasjonssystemer. Dette er spesielt et problem for personer med nedsatt sensorisk, motorisk eller kognitiv funksjon. I verste fall kan disse personene oppleve å bli stengt ute fra det digitale samfunnet og sentrale digitale tjenester som bank, handel, offentlige tjenester og sosial kontakt. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven setter krav til at IKT-tjenester skal ha en universell utforming og være tilgjengelig for flest mulig, uten ekstra tilpasning. Foreløpig mangler de offentlige tilsynsmyndighetene en forskrift til loven som kan fortelle hvilke krav loven setter til disse tjenestene. Det finnes lite forskning på universell utforming av autentiseringsløsninger, og i eksisterende retningslinjer for universell utforming finnes det ingen ingen direkte krav til autentiseringsløsninger. I denne oppgaven undersøkes rammevilkårene for å utvikle tilgjengelige autentiseringsløsninger. Det undersøkes og foreslås retningslinjer til slike løsninger, og til slutt vurderes det hvordan nærfeltskommunikasjon kan brukes for å skape en universelt utformet autentiseringsløsning. Noen sentrale funn er at man må se på hele brukerens belastning og ikke bare vurdere enkeltsituasjoner. I dag ligger kostnaden ved autentiseringsløsningene på brukerne. Gjennom krav til å håndtere passord, brukernavn og kontoer utnytter tjenesteleverandørene brukerens hukommelse som om det var en uregulert allmenning. Passord og brukernavn står ikke foran en snarlig død. Derfor må systemet håndtere og være kompatibelt med eksisterende løsninger. Tilgjengelige løsninger må være stabile og ikke kreve at brukeren stadig lærer seg nye metaforer, designkonvensjoner og terminologi. Kompleksiteten med å innføre stedet du er som en autentiseringsfaktor og håndtering av mange ulike kontoer på en enhet kan føre til at systemet blir for usikkert og umulig for brukeren å konfigurere på en sikker måte.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleUniversell utforming : Inkluderende og tilgjengelige autentiseringsløsningeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-03-06en_US
dc.creator.authorBertelsen, Ola Njåen_US
dc.subject.nsiVDP::420en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bertelsen, Ola Njå&rft.title=Universell utforming&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-33621en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo171201en_US
dc.contributor.supervisorJo Herstaden_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/34910/1/Bertelsen-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata