Hide metadata

dc.date.accessioned2013-09-12T11:37:25Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-12-01en_US
dc.identifier.citationWinther, Sivert Moe. Sosiale medier i den journalistiske verktøykassen. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/34558
dc.description.abstractOppgaven undersøker hvordan og hvorfor journalister i de norske nettavisene Budstikka.no og NRK.no bruker sosiale medier som journalistiske verktøy. Kvalitative informantintervjuer med journalister og redaktører i de to nettavisene, samt en spørreundersøkelse bestående av 101 respondenter fra fire mediehus, danner grunnlaget for en hovedsakelig empirisk oppgave om opplevd nytteverdi, bruksområder og motivasjon for bruk av sosiale medier i journalistisk arbeid. Funnene i undersøkelsen viser blant annet at journalistene bruker sosiale medier ved flere ledd i den journalistiske arbeidsprosessen, men at mange opplever det mangler generelle rutiner og klare etiske retningslinjer. Oppgaven bruker også eksempler på journalistisk arbeid med sosiale medier tilknyttet terrorangrepene mot Oslo og Utøya 22. juli 2011. Slik dannes en bredere forståelse av sosiale medietjenesters opplevde fordeler og utfordringer i ulike arbeidssituasjoner. For å forstå funnene enda bedre, knyttes de avslutningsvis til nettverksteori og tanken om styrken i svake bånd.nor
dc.description.abstractThis master’s thesis focuses on the question of how and why journalists in the Norwegian online newspapers Budstikka.no and NRK.no use social media. Qualitative in-depth interviews with journalists and editors in the two newsrooms, as well as a survey answered by 101 respondents from four media companies, provide the basis for a predominately empirical study of perceived benefit, field of application and motivation for journalistic use of social media. The findings show that journalists use social media in a wide range of the work process although many experience what they feel is a lack of general routines and clear ethical guidelines. The thesis also uses examples of journalistic work through social media in relation to the terrorist attacks that struck Oslo and the island of Utøya on the 22nd of July 2011. This provides a broader understanding of perceived advantages and challenges connected to use of social media in different work situations. To better understand the findings, they are finally tied to network theory and the concept of “the strength of weak ties.”eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleSosiale medier i den journalistiske verktøykassen : En studie av norske journalisters forhold til sosiale medieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-09-06en_US
dc.creator.authorWinther, Sivert Moeen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Winther, Sivert Moe&rft.title=Sosiale medier i den journalistiske verktøykassen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-33237en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo173901en_US
dc.contributor.supervisorArnt Maasøen_US
dc.identifier.bibsys132687526en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/34558/2/Sosialexmedierxixdenxjournalistiskexverktxykassen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata